fbpx
Cyngherddau Dathlu’r Nadolig BBC NOW
Neuadd Brangwyn 14 Rhagfyr

Mae’n wych yn yr awyr agored!

Os nad ydych eisoes yn gwybod hyn, mae gennym lawer o syniadau i ddangos i chi sut i fod yn heini, cael awyr iach A rhywfaint o hwyl! A phan fydd angen bwyd arnoch, mae gennym leoedd hyfryd lle gallwch fwynhau pryd blasus neu ddiod y tu fas. Cliciwch ar y dolenni i ddarganfod sut, beth a ble!

Ond beth bynnag ’dych chi’n ei wneud, byddwch yn ddiogel bob tro a chofiwch am hylendid a chadw pellter cymdeithasol fel y gall pob un ohonom barhau i fwynhau’r awyr agored!