fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yf haf hwn!
Gweld Mwy

Welcome to the year of the Great Outdoors!

2020 yw blwyddyn yr Awyr Agored felly paciwch eich esgidiau cerdded/siwt ddŵr/esgidiau beicio/rhedeg/camera (dileer lle bo’n berthnasol) a dewch i wneud yn fawr o’n harfordir a’n cefn gwlad. Cliciwch ar y ddolen isod am rai syniadau gwych am sut i ddarganfod rhywbeth gwahanol, yn rhywle newydd!

Yn well gennych y ddinas? Yna mae gennym ddetholiad o atyniadau dan do cyffrous i chi roi cynnig arnynt. Dewch i adnabod Bae Abertawe yn llwyr drwy glicio ar y dolenni isod i gynllunio’ch ymweliad; ble i fwyta, chwarae ac aros. Cofiwch gael cip ar ein tudalennau Digwyddiadau cyn i chi gadw lle – y byddwch wedi creu’r seibiant gwanwyn perffaith –  #FforddBaeAbertawe!