Chwilio

Business listings


Search

Captain Jack

Yn galw ar bob anturiwr bach – dewch i ddarganfod ein hanes môr-ladrata!

Mae hanner tymor mis Chwefror eisoes wedi cyrraedd ac mae’n hen bryd i chi gael egwyl ar ôl gaeaf hir.  […]

>
Birds eye view of Bracelet bay

Pwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr Bae Abertawe

Pwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr Bae Abertawe Mae Pwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr Bae Abertawe i’w cael ar draws y cyrchfan; o […]

>
Enjoy a car-free break

Mwynhau Seibiant heb y Car

  Bae Abertawe heb Gar yw’r brif wefan sy’n cynnig gwybodaeth am gludiant cyhoeddus i ymwelwyr â Bae Abertawe a’r […]

>
Wet Weather Activities

Rhywbeth ar gyfer diwrnod gwlyb

Efallai ei bod hi’n wyliau’r haf, ond yn anffodus ni fyddai’n haf Prydeinig heb o leiaf ychydig o ddiwrnodau glawiog. […]

>
Swansea Bay Easter Holiday Essentials

Hanfodion Pasg Bae Abertawe

Ydych chi’n chwilio am wyliau dros y Pasg? Does dim angen edrych ymhellach! I’ch helpu i wneud yn fawr o’ch […]

>
Pirate Weekend at Gower Heritage Centre

Wythnosau Môr-ladron yng Nghanolfan Treftadaeth Gŵyr

Ydych chi’n barod am wythnos llawn hwyl a digwyddiadau â thema môr-ladron yng Nghanolfan Treftadaeth Gŵyr? Gall y plant bach gymryd […]

>

Digwyddiadau'r Pasg

Beth sydd gan wyau aur, Minions, animeiddiad seicedelig, ras sachau, swricatiaid a Sooty a Sweep yn gyffredin? Mae pob un […]

>
7 Days 7 Beaches

7 Diwrnod, 7 Traethau...

7 Diwrnod, 7 traeth… Hwre!!!  Mae’n wyliau haf o’r diwedd! Ac yn ysbryd yr haf rydym yn dathlu drwy ddewis […]

>

Gwyliau'r Pasg ym Mae Abertawe

Rydym yn barod ar gyfer y Pasg ym Mae Abertawe! Dyma restr o ddigwyddiadau, cynigion arbennig a gweithgareddau i’ch cadw […]

>
  • «
  • Tudalen 1 o 1
  • »
   Show all
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.