fbpx
CROESO mewn cydweithrediad a First Cymru
29 Chwefror - 3 Mawrth

Mae’r Theatr Awyr Agored yn dychwelyd i Gastell Ystumllwynarth yr haf hwn!

Paratowch bicnic a dewch i ymlacio yn lleoliad delfrydol Castell Ystumllwynarth ar gyfer dau berfformiad gwych yn y theatr awyr agored. Pa un ydych chi’n bwriadu ei weld? Neu a fyddwch chi’n cael hwyl yn gwylio’r ddau berfformiad?

Mae’r Theatr Awyr Agored yn croesawu un o glasuron Shakespeare, Twelfth Night, nos Fercher 9 Awst am 7:30pm. Bydd perfformiad o Peter Rabbit, sioe deulu sy’n berffaith ar gyfer gwyliau’r haf, yn cael ei gynnal ddydd Iau 10 Awst am 2pm.

Darganfod mwy…

Consesiwn
• Bydd y rheini sydd dan 16 oed neu dros 60 oed, myfyrwyr a chanddynt gardiau ID a phlant dan 4 oed am ddim (dan 3 oed)

noddwr swyddogol yw holidaycottages.co.uk