fbpx
Mae IRONMAN 70.3 Abertawe yn dod...
Dydd Sul 14 Gorffennaf

Dewch i ddarganfod y Theatr Awyr Agored yng Nghastell Ystumllwynarth y mis Awst hwn – y cyrchfan perffaith ar gyfer noson o adloniant a diwylliant yn ystod yr haf.

Mae ein castell hanesyddol yn darparu cefndir syfrdanol ar gyfer ein perfformiadau, gan gynnig profiad hollol unigryw a bythgofiadwy.

Yr haf hwn rydym yn gyffrous i gynnal sioeau sy’n sicr o roi boddhad i gynulleidfaoedd o bob oedran. O ddramâu clasurol i gynyrchiadau cyfoes, mae gennym rywbeth i bawb.

Wrth gwrs, ni fyddai unrhyw ymweliad â Theatr Awyr Agored Castell Ystumllwynarth yn gyflawn heb bicnic cyn y sioe ar safle hardd ein castell. Dewch â blanced, byrbrydau a’ch hoff bobl a mwynhewch yr awyrgylch wrth i chi aros i’r sioe ddechrau. Dydyn ni methu aros i’ch croesawu i’n theatr awyr agored. Archebwch eich tocynnau nawr a pharatowch am haf o adloniant bythgofiadwy.

Tocynnau

Oedolyn – £15

Consesiwn* – £13

Plentyn – 7.50

Teulu – £42.00 (2 oedolyn a 3 blentyn)

*Dan 16 oed, dros 60 oed a myfyrwyr a chanddynt gardiau adnabod.
Bydd y rheini dan 3 oed ac yn iau

Llogi Cadair Gynfas – £2.50

noddwr swyddogol yw holidaycottages.co.uk