fbpx

Doedd hi ddim yn bosib i ni gynnal yr orymdaith Nadolig arferol eleni, ond roedd gennym rywbeth a oedd llawn cystal â hynny – Gorymdaith y Nadolig Rithwir!

Nos Sul 15 Tachwedd, ymunoch chi â ni i edrych yn ôl ar Orymdaith y Nadolig anhygoel Abertawe yn 2019. Fe wylion ni wrth i’r holl grwpiau cymunedol, cerddorion, bandiau, archarwyr, tywysogesau, cerbydau sioe a thân gwyllt ddod â hwyl yr ŵyl i Abertawe, a gwelsom oleuadau hudol y Nadolig yn cael eu cynnau hefyd!

Golloch chi hyn, neu hoffech chi weld y cyfan eto? Mae hi ar gael yn llawn ar ein tudalen Facebook neu gwyliwch hi isod!