fbpx
Mae IRONMAN 70.3 Abertawe yn dod...
Dydd Sul 14 Gorffennaf
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Founders & Co.

Meddwl, Yfed, Ymlacio, Bwyta, Pori. Rydych chi wedi dod o hyd i ni, ac rydym ni wedi dod o hyd i chi - eich cartref newydd oddi cartref. FOUNDERS & CO yw'r lle perffaith i ymlacio drwy'r dydd, pob dydd yng nghanol Abertawe.

Make a booking

01792 962710

http://foundersandco.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Founders & Co.

Yma yn FOUNDERS & CO mae ein neuadd fwyd llawn danteithion blasus ac mae ein bar llawn diodydd di-ri - ac mae'r cyfan wedi cael ei greu a'i guradu gan bobl dalentog iawn o dde Cymru.

Mae FOUNDERS & CO yn brofiad.
Rydym yn lleoliad sy'n cynnig mwy na bwyd a diod yn unig, gallwch hefyd siopa yma, a beth am adael gyda steil gwallt newydd?

Mae rhywbeth newydd i'w ddarganfod bob bore, prynhawn a nos.
Rydym yn gartref i bobl greadigol, chwilfrydig, flaengar a gwreiddiol - mae'r masnachwyr cyffrous yn newid yn gyson, felly peidiwch â'u colli.

Yn fyw ar y prif lwyfan.
O gyngherddau a nosweithiau comedi i stondinau bwyd a dillad dros dro, clwb llyfrau, clwb ffilmiau a sesiynau ioga a fydd yn tawelu eich enaid.

Founders & Co.
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Adloniant nos Croeso i deuluoedd Trwyddedig Cerddoriaeth fyw Ardaloedd i anifeiliaid anwes Teledu lloeren Toiledau Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

24 Wind Street
SA1 1DY
SA1 1DY

foundersandco.uk

E-bost

Swansea@Foundersandco.uk

Ffoniwch ni

01792 962710

Gwobrau

Food Hygiene Rating 5

Food Hygiene Rating 5

Bwyd

  • Eidalaidd
  • Hufen Iâ / Pwdin
  • Indiaidd
  • Mecsicanaidd/de-orllewinol
  • Pizza
  • British

Gwybodaeth deiet

Hygyrchedd