fbpx
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Fauré Requiem gyda Ludovic Morlot
Archebwch nawr!

Dydd Gwener 24 – dydd Sadwrn 25 Chwefror 2023, 11am – 4pm

Canol Dinas Abertawe

Gŵyl ddeuddydd yw Croeso sy’n dathlu popeth Cymreig a gynhelir yng nghanol dinas Abertawe ddydd Gwener 24 a dydd Sadwrn 25 Chwefror.

Bydd digwyddiad eleni’n cynnwys diwylliant Cymreig lleol o’r radd flaenaf, gan gynnwys:

 • Bwyd a Diod
 • Arddangosiadau coginio
 • Cerddoriaeth fyw
 • Adloniant ar y stryd
 • Gweithdai
 • Celf a chrefft
 • Gorymdaith Dewi Sant
 • Gweithgareddau i blant

Ewch i Sgwâr y Castell Abertawe i glywed sŵn hyfryd cerddoriaeth Gymreig cyn symud ymlaen at Stryd Rhydychen, lle gallwch flasu bwydydd a diodydd Cymreig, a gweld nwyddau gwych o waith llaw. Peidiwch â cholli’r arddangosiadau coginio!

Gallwch fwynhau digon o ddiwylliant Cymreig, gan gynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth ac adloniant byw. Gallwch hyd yn oed ddweud Shwmae ac ymgolli’ch hun yn yr Iaith Gymraeg, bydd digonedd o gymorth i’r rheini sy’n dysgu (neu sy’n ystyried dysgu) Cymraeg.

Ceisiadau Masnachu

Mae ceisiadau masnachu bellach ar agor ar gyfer digwyddiad Croeso yng nghanol y ddinas 24 & 25 Chwefror, 2023. Cyflwynwch gais yma

Oes gennych ddiddordeb mewn noddi’r digwyddiad hwn?

Mae cyfleoedd nawdd ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.  Mae pecynnau ar gael sy’n addas i bob cyllideb y gellir eu teilwra i ddiwallu’ch anghenion a’ch amcanion.  I gael rhagor o wybodaeth am weithio gyda ni, e-bostiwch  sales@swansea.gov.uk


Arddangosiadau Coginio

Dydd Gwener 24 Chwefror ym mhabell fawr Portland Street

 • I’w cadarnhau’n agosach at y digwyddiad

Dydd Gwener 24 Chwefror ym Marchnad Abertawe

 • I’w cadarnhau’n agosach at y digwyddiad

Dydd Sadwrn 25 Chwefror ym mhabell fawr Portland Street

 • I’w cadarnhau’n agosach at y digwyddiad

Dydd Sadwrn 25 Chwefror ym Marchnad Abertawe

 • I’w cadarnhau’n agosach at y digwyddiad

Adloniant Byw yn Sgwâr y Castell

Dydd Gwener 24 Chwefror

 • I’w cadarnhau’n agosach at y digwyddiad

Dydd Sadwrn 25 Chwefror

 • I’w cadarnhau’n agosach at y digwyddiad

Hwyl am ddim i’r teulu

 • Adloniant ar y stryd
 • Ymunwch â Llwybr Croeso
 • Cyfleoedd i ddysgu Cymraeg
 • Bws Celf a Chrefft
 • Sesiynau Chwaraeon ‘Rhoi Cynnig Arni’
 • Gorymdaith Croeso

Gallwch fanteisio ar y cyfle cyffrous hwn i fasnachu yng nghanol dinas Abertawe trwy ddod o hyd i ragor o wybodaeth a gwneud cais ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/digwyddiadBwydaDiodCroeso.

Cystadleuaeth Llwybr Dewi Sant!

Pan fyddwch yn ymweld â Gŵyl Croeso 2023, cofiwch godi taflen gystadleuaeth a dilyn Llwybr Dewi Sant i ennill ambell wobr wych!

Mae delweddau gwahanol ar thema Gymreig wedi’u cuddio mewn siopau amrywiol ar draws y ddinas. Dewch o hyd i’r 10 llun a’u nodi er mwyn cael cyfle i ennill bag rhoddion.

Bydd pawb sy’n cwblhau’r llwybr a gwobr fach, ond postiwch eich taflen wedi’i chwblhau yn y blwch postio yn Sgwâr y Castell am gyfle i ennill.

Bydd taflenni cystadleuaeth, gan gynnwys map fel y gallwch ddod o hyd i’r delweddau gwahanol, ar gael o’r holl leoliadau sy’n cymryd rhan yn y llwybr sef Sgwâr y Castell, Marchnad Abertawe, pabell Menter Iaith a’r babell arddangosiadau coginio. Yna rhowch eich taflen wedi’i chwblhau yn y blwch postio yn Sgwâr y Castell i gymryd rhan yn y gystadleuaeth!

Diolch i Cyngor Abertawe

Swansea Council

 

 

 

Bwyd a Diod Cymru

 

 

 

 

 

Dyddiad
24-25 CHWE
Lleoliad
Canol y ddinas Abertawe

24 CHWE 2023

Croeso mewn cydweithrediad a First Cymru

10:00am - 16:00pm

25 CHWE 2023

Croeso mewn cydweithrediad a First Cymru

10:00am - 16:00pm