fbpx
Theatr Awyr Agored 7 & 8 Awst
Archebwch Nawr

Nos Iau 29 Chwefror – dydd Sul 3 Mawrth 2024, Abertawe

Gŵyl Croeso sy’n dathlu popeth Cymreig a gynhelir yng nghanol dinas Abertawe.

Diwylliant Cymreig lleol o’r radd flaenaf, gan gynnwys:

 • Bwyd a Diod
 • Arddangosiadau coginio
 • Cerddoriaeth fyw
 • Adloniant ar y stryd
 • Gweithdai
 • Celf a chrefft
 • Gorymdaith Dewi Sant
 • Gweithgareddau i blant

Ewch i Sgwâr y Castell Abertawe i glywed sŵn hyfryd cerddoriaeth Gymreig cyn symud ymlaen at Stryd Rhydychen, lle gallwch flasu bwydydd a diodydd Cymreig, a gweld nwyddau gwych o waith llaw. Peidiwch â cholli’r arddangosiadau coginio!

Gallwch fwynhau digon o ddiwylliant Cymreig, gan gynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth ac adloniant byw. Gallwch hyd yn oed ddweud Shwmae ac ymgolli’ch hun yn yr Iaith Gymraeg, bydd digonedd o gymorth i’r rheini sy’n dysgu (neu sy’n ystyried dysgu) Cymraeg.

Diolch i Cyngor Abertawe

Swansea Council

Mewn cydweithrediad a First Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Pabell bwyd a diod wedi’i chefnogi gan Nathaniel Cars

Nathaniel Cars Logo


Nos Iau 29ain Chwefror 2024

Adloniant Byw

Neuadd Brangwyn

yn Arena Abertawe

 • 6pm-8m: Ar nos Iau’r 29ain o Chwefror bydd lansiad ar y cyd ar gyfer Gŵyl Croeso Abertawe a’r gystadleuaeth Cân i Gymru yn Arena Abertawe. Bydd y noson yma yn rhad ac am ddim ac yn digwydd yng nghyntedd yr arena rhwng 18:00-20:00, ac yn cynnwys setiau byw a DJ gan y gorau o gerddoriaeth Cymraeg cyfoes, gan gynnwys cyn-gystadleuwyr Cân i Gymru!

 


Dydd Gwener 1 Mawrth

Arddangosiadau Coginio

Marchnad Abertawe

Live Entertainment

Marchnad Abertawe

 • 10am-11am: Cwmbwrele Ukestra

Marchnad Stryd Cymraeg

Stondinau bwyd, diod a crefft

Hwyl am ddim i’r teulu

Yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Marchnad Abertawe

 • 11am – 4pm: Lluniau Dydd Gŵyl Dewi AM DDIM wedi’u tynnu gan ffotograffydd proffesiynol. P’un a ydynt yn gwisgo gwisg Dydd Gŵyl Dewi ai peidio, gwahoddir plant i gael eu llun wedi’i dynnu fel cofrodd.

 

 


Dydd Sadwrn 2 Mawrth

Arddangosiadau Coginio

ym mhabell fawr Portland Street

ym Marchnad Abertawe

Adloniant Byw

ym Maes Dewi Sant

Yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Marchnad Abertawe

 • Choirs 4 Good
 • Gwalias Male Voice Choir.

Marchnad Stryd Cymraeg

Stondinau bwyd, diod a crefft

Hwyl am ddim i’r teulu

 • Adloniant ar y stryd
 • Ymunwch â Llwybr Croeso
 • Cyfleoedd i ddysgu Cymraeg
 • Celf a Chrefft
 • Gorymdaith Croeso (Dydd Sadwrn unig)

yn Marchnad Abertawe

 • 10am – 10.20am: Adrodd Straeon
 • 10.25am – 11.05am: Côr
 • 11.45am – 12.05pm: Adrodd Straeon
 • 12.45pm – 13.25pm: Côr
 • 2.05pm – 2.25pm: Adrodd Straeon

Marchnad Abertawe

 • 11am – 4pm: Lluniau Dydd Gŵyl Dewi AM DDIM wedi’u tynnu gan ffotograffydd proffesiynol. P’un a ydynt yn gwisgo gwisg Dydd Gŵyl Dewi ai peidio, gwahoddir plant i gael eu llun wedi’i dynnu fel cofrodd.

yn Canolfan Siopa’r Cwadrant Abertawe

 • 10am – 4pm: Gweithdy plant – celf a chrefft

Yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gallwch fanteisio ar y cyfle cyffrous hwn i fasnachu yng nghanol dinas Abertawe trwy ddod o hyd i ragor o wybodaeth a gwneud cais ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/digwyddiadBwydaDiodCroeso.


Dydd Sul 3 Mawrth

Arddangosiadau Coginio

ym mhabell fawr Portland Street

Adloniant Byw

ym Maes Dewi Sant

Marchnad Stryd Cymraeg

Stondinau bwyd, diod a crefft

Hwyl am ddim i’r teulu

 • Adloniant ar y stryd
 • Ymunwch â Llwybr Croeso
 • Cyfleoedd i ddysgu Cymraeg
 • Celf a Chrefft

yn Canolfan Siopa’r Cwadrant Abertawe

  • 10am – 4pm: Gweithdy celf a chrefft

yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

 

2024 Cystadleuaeth Llwybr Croeso!

Pan fyddwch yn ymweld â Gŵyl Croeso 2024, cofiwch godi taflen gystadleuaeth a dilyn Llwybr Dewi Sant i ennill ambell wobr wych!

Mae lluniau gwahanol ar thema Gymreig wedi’u cuddio mewn lleoliadau amrywiol ar draws y ddinas.

Dewch o hyd i bob un o’r 8 llun a nodwch eu lleoliad ynghyd â’ch manylion cyswllt a gallech ennill casgliad o wobrau sy’n cynnwys tocynnau ar gyfer parc trampolîn, tocyn teulu ar gyfer Plantasia, 2 docyn i gêm bêl-droed yr Elyrch (Abertawe V QPR 1ef Ebrill ) a thedi o Plantasia!

Bydd pob cofrestriad a gwblhawyd hefyd yn derbyn bag rhoddion trwy garedigrwydd Original Cottages, a fydd yn cynnwys tocyn mynediad AM DDIM i blentyn ar gyfer Sŵ Trofannol Plantasia, taleb 25% oddi ar bris mynediad parc trampolîn Buzz, a diod o Radnor Hills, a phecyn o 6 o bice ar y maen ceuled lemwn newydd Brace’s Bakery.

Lawrlwythwch y map Llwybr Croeso! Croeso Trail Map 2024

 

Original Cottages Logo        SW Trofannol Plantasia /Plantasia Tropical Zoo          Buzz Parks Swansea

Braces Bakery  Swansea City AFC Radnor Hills logo

2024 Pabell Cwtsh

Dewch i ymuno â Menter Iaith Abertawe yn y Babell Cwtsh i ddysgu mwy am gyfleoedd i fwynhau’r iaith Gymraeg yn ardal Abertawe. Croeso mawr i bawb!

Yn ogystal â chyfle i ddysgu mwy am ddigwyddiadau iaith Gymraeg eraill ar y gorwel, bydd yna hefyd cyfleoedd i bori casgliad o nwyddau Siop Tŷ Tawe a dysgu mwy am y cyrsiau mae Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe yn cynnig.

Bydd yna gyfleoedd i gwrdd â Mr Urdd a Magi Ann, a bydd Cymraeg i Blant yn darparu sesiynau Stori a Chan yn ogystal â gwybodaeth bellach ynglŷn â chyfleoedd i deuluoedd fwynhau’r iaith Gymraeg gyda’i gilydd. Disgwyliwch gemau ac adloniant dros gyfnod y diwrnod!

2024 Nosweithiau

Nos Iau 29 Chwefror

Yn Arena Abertawe

Cân i Gymru Launch gyda

6.15pm -6.45pm: Lily Maya

7pm -7.30pm: Mali Hâf

7.45pm -8.15pm: Morgan Elwy

Sgilti (DJ) a Lauren Moore (Cyflwynydd)

Nos Gwener 1 Mawrth

Yn y Bunkhouse

6.45pm -7.15pm: Kid Mercury

7.30pm – 8pm: Eädyth

8.15pm – 8.45pm: The Bad Electric

9pm – 9.45pm: Angel Hotel

10pm – 11pm: Islet

Yn Taliesin

7.30pm: Storm Heaven at Taliesin

Yn Arena Abertawe

8pm: Cân i Gymru at Swansea Arena

Nos Sadwrn 2 Mawrth 

Yn Tŷ Tawe

7.15pm – 7.45pm: Cwtsh

8pm – 8.30pm:Danielle Lewis

8.45pm – 9.30pm:Brigyn

Yn Elysium

7pm – 11pm: : Sage Todz and Luke RV

Gwyl Croeso/Croeso Festival 2024 Nightworks

Dyddiad
29 CHWE - 03 MAW
Lleoliad
St David's Place