fbpx
2022 10k Bae Abertawe Admiral
Gallwch gofrestru nawr ar gyfer ras 2022

Mae Ysbrydion yn y Ddinas yn dychwelyd i Sgwâr y Castell ddydd Sadwrn 30 Hydref 2021

O 11am, caiff Sgwâr y Castell ei drawsnewid yn lle hynod fwganllyd gyda adloniant i’r teulu, gemau a pherfformiadau dawns.

Bydd y digwyddiad AM DDIM hwn yn cynnwys cerddoriaeth, tatŵs pefr, colur theatraidd, pwmpenni, props gwaedlyd, y cyfleoedd ffotograffig a’r gweithdai gorau.

Cadwch lygad am ein cymeriadau Calan Gaeaf a fydd yn crwydro o gwmpas y lle, rhowch gynnig ar yr helfa bwmpenni (mae gennym wobrau gwych i’w hennill!) a gorffennwch y dydd gyda’r orymdaith bwmpenni!

Beth am gymryd rhan yn un o’n gweithdai? Gallech wneud het ystlum, bag cast ynteu ceiniog, llusern bwmpen neu ysbryd neu hyd yn oed torch wrach.

Bydd digon o gystadlaethau hefyd ar gyfer y wisg orau, y sgrech orau (aaagggghhhhhhh!!!!) a’r wyneb mwyaf dychrynllyd.

A rhaid cofio’r holl hwyl a fydd gyda’n gemau Calan Gaeaf gan gynnwys y stomp pwmpenni, taflu het y wrach, bwrw caniau tun i lawr, mwmi papur tŷ bach, ras gyfnewid pwmpen a phinio’r corryn ar y we.

Cynhelir ein gorymdaith bwmpenni am 2.00pm. Ymuno â’n gwrachod, ein hysbrydion a chymeriadau eraill sy’n cael eu harwain gan ein drymwyr samba i orymdeithio o amgylch canol y ddinas (ymunwch â ni am 1.55pm yn Sgwâr y Castell) Cofiwch wisgo’ch gwisgoedd mwyaf arswydus, a rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Cymysgwch gyda’r Wrach Goch gyfriniol nad yw’n wrach gyffredin. Gwyliwch ei pherfformiad cyfareddol wrth iddi fwrw hud ar ei phelen risial hudol a dod â hi’n fyw, fel swigen sy’n arnofio o gwmpas ei dwylo a’i chorff – gredwch chi fyth eich llygaid eich hun.

Byddwch yn ofalus rhag ofn iddi’ch hypnoteiddio gyda’i hud a’ch gadael mewn dryswch meddwl swynedig.

 

 

Does dim rhaid i Galan Gaeaf fod yn ddychrynllyd – bydd ein gwrachod pinc enfawr yn cerdded o gwmpas ar y diwrnod a bydd angen eich help chi arnyn nhw gan eu bod yn tueddu i anghofio’u cyfareddion hud. Bydd y prentis gwrachod hyn yn siŵr o wneud i chi chwerthin!

 

Dilynwch y diweddariadau ar gyfer y digwyddiad hwn a manylion gwobrau cystadlaethau ar ein tudalennau Facebook a Twitter.

Rydym yn ymdrechu i ddarparu’r amgylchedd mwyaf diogel posib fel y gallwch fwynhau eich ymweliad â’r digwyddiad hwn. Byddwn yn cydymffurfio’n llwyr â chyfyngiadau cyfredol y llywodraeth. Bydd mesurau diogelwch hefyd yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer profiad digwyddiad diogel. Bydd y rhain yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) ein staff yn gwisgo PPE, gorsafoedd diheintio dwylo a phwyntiau ciwio wedi’u marcio’n glir).

Peidiwch â dod i’r digwyddiad hwn os ydych wedi bod mewn cysylltiad diweddar ag unrhyw un sydd wedi profi’n bositif am COVID-19, os ydych chi’n dioddef o unrhyw symptomau o’r feirws, neu os y gofynnwyd i chi hunansynsu swyddog gan olrhain cysylltiadau.