fbpx
Sioe Awyr Cymru Gorffenaf 2-3
Rhagor o wybodaeth
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Three cliffs bay holiday park

Mae Bae'r Tri Chlogwyn yn wersyllfa arobryn i'r teulu yng nghanol bro Gŵyr.

Make a booking

01792 371218

http://www.threecliffsbay.com

Croeso Cymru * * * * *

Three cliffs bay holiday park

Mae cyfleusterau glân sydd wedi'u cynnal yn dda ar y safle gyda chawodydd am ddim, toiledau, basnau ymolchi, ystafell i deuluoedd ac ystafell i bobl anabl. Mae cyfleusterau sychu gwallt ar gael hefyd. Mae trydan bellach ar gael i bebyll, sy'n gyfleuster newydd ar gyfer 2016. Mae hyn yn ychwanegol i'r cyfleusterau trydanol y gellir eu cysylltu i garafanau a chartrefi modur.

Mae'r siop ar agor 7 niwrnod yr wythnos, o 8:00am tan 7:00pm. Mae'r siop ar agor am gyfnod hwy yn ystod y penwythnos a gwyliau ysgol.

Mae'r siop ar y safle'n gwerthu bara a llaeth ffres yn ddyddiol, yn ogystal â bwydydd cyffredinol, cynnyrch llaeth, bwydydd wedi'u rhewi, diodydd oer, hufen iâ, teisennau cartref, teganau a chofroddion. Rydym hefyd yn gwerthu bagiau o iâ wedi'i rewi, ac rydym yn cynnig gwasanaeth rhewi pecynnau iâ (lle gallwch rentu ein pecynnau iâ sydd eisoes wedi'u rhewi.)

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau defnyddiol i wersyllwyr, megis cyfnewidfeydd Calor Gas, gwasanaeth gwefrio ffonau symudol a gliniaduron, te, coffi a siocled poeth i fynd gyda chi, a chyfleusterau ailgylchu gwydr, caniau a phapur.

Designation

Arall

Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Cyfleusterau toiledau cemegol Croeso i blant Gwely crud ar gael Wheelchair access Mannau trydanol Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Silindrau nwy Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Cawodydd Gwelyau plant bach ar gael Toiledau Wi-Fi Toiled Hygyrch Visitor Information Point Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No

Cyswllt

Cyfeiriad post

Three Cliffs Bay Holiday Park
North Hills Farm
Penmaen
Swansea
SA3 2HB

www.threecliffsbay.com

E-bost

info@threecliffsbay.com

Ffoniwch ni

01792 371218

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Achrediadau

We're Good to Go

We're Good to Go

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Swansea Bay Tourism award 2017. Best caravan and camping park.

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * * *

Tariffau

  • Nifer y carafanau sefydlog 0
  • Nifer y lleiniau i garafanau teithiol 30
  • Nifer y lleiniau i bebyll 100
  • Cyfanswm y lleiniau 130
  • Prisiau yr wythnos o £0.00
  • Pris y carafan teithio (yr wythnos) £27.50
  • Pris y pabell (y noson) £15.00

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd
  • Gwell mynediad i bobl â nam ar y golwg
  • Gwell mynediad i bobl â nam ar y clyw