Lovespoon Gallery

Yr arbenigwyr gwreiddiol yn cynnig y casgliad mwyaf o ddyluniadau llwyau caru gan gerfwyr llwyau caru gorau Cymru.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 360132 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Wheelchair access Wi-Fi Maes parcio agosaf tua 100m


Ers 1987 mae'r arbenigwyr gwreiddiol wedi bod yn cynnig cannoedd o ddyluniadau gan lawer o gerfwyr unigol.

Mae ein llwyau caru Cymreig hardd sydd wedi'u cerfio â llaw yn gofrodd berffaith ar gyfer gofarwydd pen-blwyddi priodas, priodasau ac achlysuron arbennig.

Cyfeiriad post:
492 Mumbles Road
Mumbles
Swansea
SA3 4BX

Rhif ffôn:
# 01792 360132   

Cyfeiriad e-bost:
@ gallery@thelovespoongallery.com

Gwefan:
W www.welshlovespoon.com

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
×

Oriau agor:

Open 10am - 5:30pm, (Nov & Jan till 5pm).

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.