fbpx
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Greenways of Gower

Gyda chyfuniad o olygfeydd godidog ac ystod eang o gyfleusterau, mae Parc Hamdden Greenways of Gower yn awyrgylch berffaith ar gyfer gwyliau teuluol.

Make a booking

01792 391203

http://www.greenwaysleisure.co.uk

Croeso Cymru * * * *

Greenways of Gower

Mae Parc Hamdden Greenways of Gower wedi'i leoli ar 25 erw hardd a phreifat, yn edrych dros Fae godidog Oxwich yng nghanol penrhyn Gŵyr, ardal o harddwch naturiol eithriadol ddynodedig gyntaf Prydain.

Gyda'i gyfuniad o olygfeydd godidog, ac ystod eang o gyfleusterau, mae Parc Hamdden Greenways of Gower yn awyrgylch berffaith ar gyfer gwyliau teuluol ar benrhyn Gŵyr, os ydych chi'n aros yn eich carafán sefydlog eich hun, neu'n dod i wersylla gyda'r teulu.
Cwmni teuluol yw Greenways sy'n wych i deuluoedd gyda'r prif barc yn cynnwys carafanau sefydlog eiddo preifat a phedwar maes gwersylla tuag at gefn y parc*.

Mae'r maes gwersylla hardd ar gael trwy'r holl dymor gwersylla, o'r Pasg neu 1 Ebrill i ddiwedd mis Medi bob blwyddyn. Mae ein bloc cawodydd sydd wedi'i adnewyddu yn cynnwys cyfleusterau modern, gan gynnwys gwres dan y llawr trwy'r lle i gyd er cysur a hwylustod i chi. Mae'r pedwar maes gwersylla'n fawr iawn ac mae gan y caeau uchaf y golygfeydd mwyaf trawiadol, yn edrych ar draws bae Oxwich a'r cefn gwlad gyfagos. Mae llawer o deuluoedd yn dychwelyd bob blwyddyn ac ar gyfartaledd byddai 93% o bobl yn argymell ein maes gwersylla i ffrind**.

Hefyd mae gennym far lolfa i deuluoedd ar y safle gydag ystafell gemau, ystafell snwcer ac adloniant yn ystod misoedd yr haf.

Mae pob un o'n tai gwyliau sefydlog yn eiddo preifat ac yn cynnig lle ar lan y môr am gyfnod trwyddedig. Rydym yn cynnig amrywiaeth o garafanau newydd ac ail-law gan nifer o weithgynhyrchwyr blaenllaw. Mae ein meysydd carafanau sefydlog yn helaeth ac mae gan y rhan fwyaf ohonynt y golygfeydd gorau ar draws arfordir Gŵyr.

£17 - £27 y nos ar gyfer pebyll.

* Sylwer, ni fyddwn yn gosod carafanau am seibiannau byr gan eu bod yn eiddo preifat yn unig.
**pitchup.com Ionawr 2014.

Designation

Parc Gwyliau a Gwersylla

Greenways of Gower
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Cyfleusterau toiledau cemegol Croeso i blant Maes chwarae i blant Adloniant nos Croeso i deuluoedd Silindrau nwy Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Cerddoriaeth fyw Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Cawodydd Toiledau Wi-Fi Toiled Hygyrch

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Oxwich Green
South Gower
Swansea
SA3 1LY

www.greenwaysleisure.co.uk

E-bost

info@greenwaysleisure.co.uk

Ffoniwch ni

01792 391203

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award: Best Campsite & Bunkhouse Accommodation (2012)

Swansea Bay Tourism Award: Best Campsite & Bunkhouse Accommodation (2012)

Swansea Bay Tourism Award: Best Caravan & Campsite (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Caravan & Campsite (2014)

Platinum Loo of the Year Award

Platinum Loo of the Year Award

David Bellamy Conservation Award

David Bellamy Conservation Award

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Trip Advisor 2018 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2018 Certificate of Excellence

Achrediadau

British Holiday & Home Parks Association Member

British Holiday & Home Parks Association Member

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * *

Tariffau

  • Nifer y carafanau sefydlog 110
  • Nifer y lleiniau i garafanau teithiol 0
  • Nifer y lleiniau i bebyll 180
  • Cyfanswm y lleiniau 290
  • Prisiau yr wythnos o £0.00
  • Pris y pabell (y noson) £22.00

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd