Greenways of Gower

Gyda chyfuniad o olygfeydd godidog ac ystod eang o gyfleusterau, mae Parc Hamdden Greenways of Gower yn awyrgylch berffaith ar gyfer gwyliau teuluol.
Croeso Cymru
* * * *
# 01792 391203 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Greenways of Gower


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Cyfleusterau toiledau cemegol Croeso i blant Maes chwarae i blant Adloniant nos Croeso i deuluoedd Silindrau nwy Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Cerddoriaeth fyw Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Cawodydd Toiledau Wi-Fi Toiled Hygyrch


Designation

Parc Gwyliau a Gwersylla


Mae Parc Hamdden Greenways of Gower wedi'i leoli ar 25 erw hardd a phreifat, yn edrych dros Fae godidog Oxwich yng nghanol penrhyn Gŵyr, ardal o harddwch naturiol eithriadol ddynodedig gyntaf Prydain.

Gyda'i gyfuniad o olygfeydd godidog, ac ystod eang o gyfleusterau, mae Parc Hamdden Greenways of Gower yn awyrgylch berffaith ar gyfer gwyliau teuluol ar benrhyn Gŵyr, os ydych chi'n aros yn eich carafán sefydlog eich hun, neu'n dod i wersylla gyda'r teulu.
Cwmni teuluol yw Greenways sy'n wych i deuluoedd gyda'r prif barc yn cynnwys carafanau sefydlog eiddo preifat a phedwar maes gwersylla tuag at gefn y parc*.

Mae'r maes gwersylla hardd ar gael trwy'r holl dymor gwersylla, o'r Pasg neu 1 Ebrill i ddiwedd mis Medi bob blwyddyn. Mae ein bloc cawodydd sydd wedi'i adnewyddu yn cynnwys cyfleusterau modern, gan gynnwys gwres dan y llawr trwy'r lle i gyd er cysur a hwylustod i chi. Mae'r pedwar maes gwersylla'n fawr iawn ac mae gan y caeau uchaf y golygfeydd mwyaf trawiadol, yn edrych ar draws bae Oxwich a'r cefn gwlad gyfagos. Mae llawer o deuluoedd yn dychwelyd bob blwyddyn ac ar gyfartaledd byddai 93% o bobl yn argymell ein maes gwersylla i ffrind**.

Hefyd mae gennym far lolfa i deuluoedd ar y safle gydag ystafell gemau, ystafell snwcer ac adloniant yn ystod misoedd yr haf.

Mae pob un o'n tai gwyliau sefydlog yn eiddo preifat ac yn cynnig lle ar lan y môr am gyfnod trwyddedig. Rydym yn cynnig amrywiaeth o garafanau newydd ac ail-law gan nifer o weithgynhyrchwyr blaenllaw. Mae ein meysydd carafanau sefydlog yn helaeth ac mae gan y rhan fwyaf ohonynt y golygfeydd gorau ar draws arfordir Gŵyr.

£17 - £27 y nos ar gyfer pebyll.

* Sylwer, ni fyddwn yn gosod carafanau am seibiannau byr gan eu bod yn eiddo preifat yn unig.
**pitchup.com Ionawr 2014.

Cyfeiriad post:
Oxwich Green
South Gower
Swansea
SA3 1LY

Rhif ffôn:
# 01792 391203   

Cyfeiriad e-bost:
@ info@greenwaysleisure.co.uk

Gwefan:
W www.greenwaysleisure.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * * *
Nifer y carafanau sefydlog: 110
Nifer y lleiniau i garafanau teithiol: 0
Nifer y lleiniau i bebyll: 180
Cyfanswm y lleiniau: 290
Prisiau yr wythnos o: £0.00
Pris y pabell (y noson): £20.00

Misoedd ar agor

JAN
×
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award: Best Campsite & Bunkhouse Accommodation (2012)

Swansea Bay Tourism Award: Best Campsite & Bunkhouse Accommodation (2012)

Swansea Bay Tourism Award: Best Caravan & Campsite (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Caravan & Campsite (2014)

Platinum Loo of the Year Award

Platinum Loo of the Year Award

David Bellamy Conservation Award

David Bellamy Conservation Award

Achrediadau

British Holiday & Home Parks Association Member

British Holiday & Home Parks Association Member

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd >

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.