Gower Tours

Dewch i brofi Taith Diwrnod Llawn i AoHNE gyntaf Prydain wrth i ni eich tywys ar daith syfrdanol sy'n tynnu sylw at y cyfan Fro Gŵyr
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
M 07776354079 /07866372022 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Gower Tours


Cyfleusterau

Croeso i blant Maes chwarae i blant Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Restaurant / Café Lluniaeth tua 100m Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn Groups Welcome


Dewch i brofi Taith Diwrnod Llawn i AoHNE gyntaf Prydain wrth i ni eich tywys ar daith syfrdanol sy'n tynnu sylw at y cyfan sydd gan Fro Gŵyr i'w gynnig.
Byddwn yn mynd â chi ar antur anhygoel ar hyd arfordir bro Gŵyr sy'n ymestyn dros 19 milltir, gan ddangos rhai o'i thrysorau mwyaf gwerthfawr i chi. Mae’r rhain yn cynnwys 6 milltir o draethau baner las arobryn, golygfeydd trawiadol o ben clogwyni a thirnodau sy'n enwog ym mhedwar ban byd. Wrth deithio drwy bentrefi hardd a lonydd gwledig tawel bro Gŵyr, byddwn yn dangos golygfeydd bythgofiadwy i chi.
Ein nod yw cynnig profiad o'r radd flaenaf i bobl sy'n ymweld â'r ardal, ac yn enwedig penrhyn Gŵyr. Mae cynifer o olygfeydd trawiadol ym mro Gŵyr a'r cyffiniau, ond nid yw ymwelwyr naill ai'n cael cyfle i'w gweld i gyd, neu nid oes ganddynt ddigon o amser yma i ymweld â phob un ohonynt.
Trwy ddefnyddio Gower Tours, caiff ymwelwyr â'r ardal y cyfle i ymweld â'r holl fannau ym mhenrhyn Gŵyr y mae'n rhaid eu gweld mewn diwrnod, ond yn ogystal, bydd ein tywyswyr lleol yn trosglwyddo'u holl brofiadau a gwybodaeth leol fel eich bod yn teimlo'n rhan o'n treftadaeth erbyn diwedd y diwrnod!
Rydym yn cynnig amrywiaeth o deithiau sy'n addas ar gyfer pob math o ymwelydd â'r ardal - Taith Arfordirol, Taith Cestyll a Hanesyddol, Taith Machlud a Thaith Fechan.
Mae ein prisiau’n dechrau o £18 am Daith Fechan i £38 am brofiad diwrnod llawn gyda Gower Tours.
"Mae gennym gryn frwdfrydedd a gwybodaeth am y penrhyn y mae ganddo gymaint o harddwch naturiol i'w gynnig a hoffem rannu hyn â chi drwy Gower Tours".
"Mae rheswm pam y dynodwyd bro Gŵyr yn AoHNE gyntaf y DU tua 60 mlynedd yn ôl bellach!" "Mae'r machlud hudol dros Ben Pyrod yn brofiad a fydd yn aros gyda chi am byth"
Teithio i Feysydd Awyr a Llogi Preifat
Rydym hefyd ar gael ar gyfer llogi preifat dethol a theithio i feysydd awyr ar gais.


Cyfeiriad post:
16 Monksland Road, Scurlage, Gower, Swansea
SA3 1AY

Rhif ffôn:
# 07776354079    M 07776354079 /07866372022

Cyfeiriad e-bost:
@ info@gowertours.co.uk

Gwefan:
W www.gowertours.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

9am - 9pm

Gwybodaeth oriau agor:

We are open and available to take bookings all year. Booking is essential and must be made in advance.

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.