fbpx
Barod Amdani - Dewch i Fae Abertawe. Yn gyfrifol.
Mwy o wybodaeth
Dewch i Fae Abertawe
Chwarae'n Ddiogel Sut i fwynhau ein harfordir a'n cefn gwlad yn ddiogel
Gweld Mwy
Page menu
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Dewch i brofi Taith Diwrnod Llawn i AoHNE gyntaf Prydain wrth i ni eich tywys ar daith syfrdanol sy'n tynnu sylw at y cyfan Fro Gŵyr

Ffoniwch ni

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Dewch i brofi Taith Diwrnod Llawn i AoHNE gyntaf Prydain wrth i ni eich tywys ar daith syfrdanol sy'n tynnu sylw at y cyfan sydd gan Fro Gŵyr i'w gynnig.
Byddwn yn mynd â chi ar antur anhygoel ar hyd arfordir bro Gŵyr sy'n ymestyn dros 19 milltir, gan ddangos rhai o'i thrysorau mwyaf gwerthfawr i chi. Mae’r rhain yn cynnwys 6 milltir o draethau baner las arobryn, golygfeydd trawiadol o ben clogwyni a thirnodau sy'n enwog ym mhedwar ban byd. Wrth deithio drwy bentrefi hardd a lonydd gwledig tawel bro Gŵyr, byddwn yn dangos golygfeydd bythgofiadwy i chi.
Ein nod yw cynnig profiad o'r radd flaenaf i bobl sy'n ymweld â'r ardal, ac yn enwedig penrhyn Gŵyr. Mae cynifer o olygfeydd trawiadol ym mro Gŵyr a'r cyffiniau, ond nid yw ymwelwyr naill ai'n cael cyfle i'w gweld i gyd, neu nid oes ganddynt ddigon o amser yma i ymweld â phob un ohonynt.
Trwy ddefnyddio Gower Tours, caiff ymwelwyr â'r ardal y cyfle i ymweld â'r holl fannau ym mhenrhyn Gŵyr y mae'n rhaid eu gweld mewn diwrnod, ond yn ogystal, bydd ein tywyswyr lleol yn trosglwyddo'u holl brofiadau a gwybodaeth leol fel eich bod yn teimlo'n rhan o'n treftadaeth erbyn diwedd y diwrnod!
Rydym yn cynnig amrywiaeth o deithiau sy'n addas ar gyfer pob math o ymwelydd â'r ardal - Taith Arfordirol, Taith Cestyll a Hanesyddol, Taith Machlud a Thaith Fechan.
Mae ein prisiau’n dechrau o £18 am Daith Fechan i £38 am brofiad diwrnod llawn gyda Gower Tours.
"Mae gennym gryn frwdfrydedd a gwybodaeth am y penrhyn y mae ganddo gymaint o harddwch naturiol i'w gynnig a hoffem rannu hyn â chi drwy Gower Tours".
"Mae rheswm pam y dynodwyd bro Gŵyr yn AoHNE gyntaf y DU tua 60 mlynedd yn ôl bellach!" "Mae'r machlud hudol dros Ben Pyrod yn brofiad a fydd yn aros gyda chi am byth"
Teithio i Feysydd Awyr a Llogi Preifat
Rydym hefyd ar gael ar gyfer llogi preifat dethol a theithio i feysydd awyr ar gais.


Cyfleusterau

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No No No No No No No No No No No No

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
No No No No No No No

Oriau agor

Gwybodaeth oriau agor

Cyswllt

Cyfeiriad post


Gwobrau

Achrediadau

Hygyrchedd