Go Ape Margam

Go Ape yw antur ym mrigau'r coed pennaf y DU. Ewch i Fargam i gael hwyl yn y coed, gan wynebu gwifrau sip, siglenni Tarzan ac ysgolion rhaff.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 0845 094 8741 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Go Ape Margam


Cyfleusterau

Croeso i blant Croeso i deuluoedd


Atyniad a dderbyniodd glod uchel yng Ngwobrau Twristiaeth Bae Abertawe 2012.

Antur ym mrigau'r coed yw Go Ape yng nghanol Parc Gwledig Margam ger Port Talbot. Rydym yn cymryd un goedwig doreithiog werdd a thalp iach o olygfeydd trawiadol; ac yn eu cyfuno ag ambell wifren uchel ym mrigau'r coed, mannau lletchwith i'w croesi a gwifrau sip cyffrous; rhaid gorffen y cyfan â dos da o bobl sy'n chwilio am eu Tarzan mewnol.

Mae'r canlyniad yn drawiadol. Mae profiad Go Ape yn cynyddu'r adrenalin, yn cael pobl i fynd y tu allan i'w hardal gysur ac uwchlaw pob dim (esgusodwch y jôc), mae'n llawer o hwyl.

Mae ein hantur gyntaf i groesi'r ffin yn nhiroedd y parc gwledig hardd hwn, sy'n cynnwys 1,000 erw o barcdir godidog a'r hyddgre mwyaf o geirw yng Nghymru. Mae gan Go Ape Margam y Siglen Tarzan fwyaf hefyd - bydd rhai i chi baratoi eich hun at naid o ffydd, sy'n cynnwys cwymp o chwe metr sy'n corddi'r stumog.

Un o'r pethau gwych am Go Ape yw ei fod yn dod â phobl ynghyd.Mae'n ffordd ddifyr o dreulio amser gyda theulu, ffrindiau neu gydweithwyr. Mae ein cwsmeriaid yn gweld bod pob cyfeillgarwch yn tyfu pan fyddant ar y cwrs. Efallai'r ymdeimlad hwnnw o brofiad a rennir, neu fynd yn rhy agos at natur, neu efallai cael hwyl yn y coed gyda'ch llwyth sy'n dod â gwên i'ch wyneb.

Alla' i fynd i Go Ape?

Isafswm oedran - 10 oed
Isafswm taldra - 1.4m (4tr7")
Uchafswm pwysau - 20.5 stôn (130kg)

Cyfeiriad post:
Margam Country Park
Port Talbot
SA13 2TJ

Rhif ffôn:
# 0845 094 8741   

Cyfeiriad e-bost:
@ questions@goape.co.uk

Gwefan:
W www.goape.co.uk/margam

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Misoedd ar agor

JAN
×
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
×

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open 9am - 5pm.

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.