fbpx
Sŵ Trofannol Plantasia
Archebwch nawr!
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Caswell Holiday Chalets and Gower Coast Ltd

Mae Parc Cabanau Gwyliau Summercliffe yn 300 llath o Fae Caswell, lleoliad delfrydol i deuluoedd ac ar gyfer caiacio, pysgota, chwaraeon dŵr a gweit

Make a booking

01792 233599

http://www.gowercoast.com

Croeso Cymru From * * To * * *

Caswell Holiday Chalets and Gower Coast Ltd

Mae Parc Cabanau Gwyliau Summercliffe ar benrhyn deniadol a hynod boblogaidd Gŵyr gyda'i draethau a'i gefn gwlad trawiadol. Mae'r parc yn 300 llath o Fae Caswell sy'n ddelfrydol i deuluoedd ac ar gyfer caiacio, pysgota, chwaraeon dŵr a gweithgareddau awyr agored eraill. Ar gyfer y rheiny sy'n dwlu ar gerdded, mae Llwybr Arfordir Cymru yn gwau ei ffordd drwy draethau hyfryd yr ardal, megis Bae Langland, Cildraeth Brandy, Pwll Du, Bae'r Tri Chlogwyn a llawer mwy.

Mae'r Parc Cabanau Gwyliau'n daith fer yn y car o bentref pysgota pert y Mwmbwls gyda siopau di-ri’ a chyffro bariau gwin, bwytai, tafarndai a chaffis - rhywbeth i bob aelod o'r teulu. Mae rhai o'r atyniadau poblogaidd i dwristiaid yn cynnwys Castell Ystumllwynarth o'r Oesoedd Canol, goleudy'r Mwmbwls, Caffi Verdi's a Siop Hufen Iâ Joe's, a bydd y pier Fictoraidd yn ailagor yn fuan hefyd, gyda'i lwybrau estyll a'i ganolfan adloniant i deuluoedd. Mae promenâd y Mwmbwls hefyd yn lle poblogaidd iawn i fynd am dro neu feicio, neu gallech deithio ar hyd y prom ar Drên Bach Bae Abertawe.

Mae dinas Abertawe'n 5 milltir i ffwrdd lle gallwch archwilio'n dinas wrth y glannau a mwynhau bwyd môr lleol wrth edrych dros y Marina. Mae marchnad dan do enwog yn Abertawe hefyd sy'n cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch cartref megis pice ar y maen, a gallwch hefyd roi cynnig ar gocos a bara lawr lleol Penclawdd.

Mae'r cabanau gwyliau coed cedrwydd mewn gerddi wedi'u tirlunio, funudau yn unig o Fae Caswell. Mae amrywiaeth o lety ar wahân a rhai pâr, gydag un neu ddwy ystafell wely, sydd â lle i hyd at 6 o bobl. Mae pob caban gwyliau'n cynnwys teledu/chwaraewr DVD, cegin, ystafell fyw/fwyta, ystafell ymolchi neu gawod. Darperir duvets, gobenyddion a blancedi. Mae trydan wedi'i gynnwys ym mhris y rhan fwyaf o'r cabanau.

Caniateir cŵn mewn rhai cabanau - codir tâl o £20 y ci.

Gellir parcio ceir ger y caban neu mewn maes parcio cymunedol gerllaw.

Mae seibiannau byr ar gael y tu allan i dymor yr haf. Ffoniwch am ddyfynbris.

Sue ac Alun Morgan.

Designation

Hunanarlwyo

Cyfleusterau
Croeso i blant Croeso i deuluoedd Llieiniau i’w hurio Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No

Cyswllt

Cyfeiriad post

Summercliffe Chalet Park
Gower
Swansea
SA3 3BR

www.gowercoast.com

E-bost

sueschalet@aol.com

Ffoniwch ni

01792 233599

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

From * * To * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 7
  • Cysgu (isafswm) 2
  • Cysgu (uchafswm) 6
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 230.00

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd