Caswell Holiday Chalets and Gower Coast Ltd

Mae Parc Cabanau Gwyliau Summercliffe yn 300 llath o Fae Caswell, lleoliad delfrydol i deuluoedd ac ar gyfer caiacio, pysgota, chwaraeon dŵr a gweit
Croeso Cymru
o * *
i * * *
# 01792 233599 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Croeso i blant Croeso i deuluoedd Llieiniau i’w hurio Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi


Designation

Hunanarlwyo


Mae Parc Cabanau Gwyliau Summercliffe ar benrhyn deniadol a hynod boblogaidd Gŵyr gyda'i draethau a'i gefn gwlad trawiadol. Mae'r parc yn 300 llath o Fae Caswell sy'n ddelfrydol i deuluoedd ac ar gyfer caiacio, pysgota, chwaraeon dŵr a gweithgareddau awyr agored eraill. Ar gyfer y rheiny sy'n dwlu ar gerdded, mae Llwybr Arfordir Cymru yn gwau ei ffordd drwy draethau hyfryd yr ardal, megis Bae Langland, Cildraeth Brandy, Pwll Du, Bae'r Tri Chlogwyn a llawer mwy.

Mae'r Parc Cabanau Gwyliau'n daith fer yn y car o bentref pysgota pert y Mwmbwls gyda siopau di-ri’ a chyffro bariau gwin, bwytai, tafarndai a chaffis - rhywbeth i bob aelod o'r teulu. Mae rhai o'r atyniadau poblogaidd i dwristiaid yn cynnwys Castell Ystumllwynarth o'r Oesoedd Canol, goleudy'r Mwmbwls, Caffi Verdi's a Siop Hufen Iâ Joe's, a bydd y pier Fictoraidd yn ailagor yn fuan hefyd, gyda'i lwybrau estyll a'i ganolfan adloniant i deuluoedd. Mae promenâd y Mwmbwls hefyd yn lle poblogaidd iawn i fynd am dro neu feicio, neu gallech deithio ar hyd y prom ar Drên Bach Bae Abertawe.

Mae dinas Abertawe'n 5 milltir i ffwrdd lle gallwch archwilio'n dinas wrth y glannau a mwynhau bwyd môr lleol wrth edrych dros y Marina. Mae marchnad dan do enwog yn Abertawe hefyd sy'n cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch cartref megis pice ar y maen, a gallwch hefyd roi cynnig ar gocos a bara lawr lleol Penclawdd.

Mae'r cabanau gwyliau coed cedrwydd mewn gerddi wedi'u tirlunio, funudau yn unig o Fae Caswell. Mae amrywiaeth o lety ar wahân a rhai pâr, gydag un neu ddwy ystafell wely, sydd â lle i hyd at 6 o bobl. Mae pob caban gwyliau'n cynnwys teledu/chwaraewr DVD, cegin, ystafell fyw/fwyta, ystafell ymolchi neu gawod. Darperir duvets, gobenyddion a blancedi. Mae trydan wedi'i gynnwys ym mhris y rhan fwyaf o'r cabanau.

Caniateir cŵn mewn rhai cabanau - codir tâl o £20 y ci.

Gellir parcio ceir ger y caban neu mewn maes parcio cymunedol gerllaw.

Mae seibiannau byr ar gael y tu allan i dymor yr haf. Ffoniwch am ddyfynbris.

Sue ac Alun Morgan.

Cyfeiriad post:
Summercliffe Chalet Park
Gower
Swansea
SA3 3BR

Rhif ffôn:
# 01792 233599   

Cyfeiriad e-bost:
@ sueschalet@aol.com

Gwefan:
W www.gowercoast.com

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
o * *
i * * *
Cyfanswm yr unedau: 7
Cysgu (isafswm): 2
Cysgu (uchafswm): 6
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £230.00

Misoedd ar agor

JAN
×
FEB
×
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
×
DEC
×

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd >

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion