Caswell Holiday Chalets and Gower Coast Ltd

Mae Parc Cabanau Gwyliau Summercliffe yn 300 llath o Fae Caswell, lleoliad delfrydol i deuluoedd ac ar gyfer caiacio, pysgota, chwaraeon dŵr a gweit
Croeso Cymru
o * *
i * * *
# 01792 233599 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Croeso i blant Croeso i deuluoedd Llieiniau i’w hurio Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi


Designation

Hunanarlwyo


Mae Parc Cabanau Gwyliau Summercliffe ar benrhyn deniadol a hynod boblogaidd Gŵyr gyda'i draethau a'i gefn gwlad trawiadol. Mae'r parc yn 300 llath o Fae Caswell sy'n ddelfrydol i deuluoedd ac ar gyfer caiacio, pysgota, chwaraeon dŵr a gweithgareddau awyr agored eraill. Ar gyfer y rheiny sy'n dwlu ar gerdded, mae Llwybr Arfordir Cymru yn gwau ei ffordd drwy draethau hyfryd yr ardal, megis Bae Langland, Cildraeth Brandy, Pwll Du, Bae'r Tri Chlogwyn a llawer mwy.

Mae'r Parc Cabanau Gwyliau'n daith fer yn y car o bentref pysgota pert y Mwmbwls gyda siopau di-ri’ a chyffro bariau gwin, bwytai, tafarndai a chaffis - rhywbeth i bob aelod o'r teulu. Mae rhai o'r atyniadau poblogaidd i dwristiaid yn cynnwys Castell Ystumllwynarth o'r Oesoedd Canol, goleudy'r Mwmbwls, Caffi Verdi's a Siop Hufen Iâ Joe's, a bydd y pier Fictoraidd yn ailagor yn fuan hefyd, gyda'i lwybrau estyll a'i ganolfan adloniant i deuluoedd. Mae promenâd y Mwmbwls hefyd yn lle poblogaidd iawn i fynd am dro neu feicio, neu gallech deithio ar hyd y prom ar Drên Bach Bae Abertawe.

Mae dinas Abertawe'n 5 milltir i ffwrdd lle gallwch archwilio'n dinas wrth y glannau a mwynhau bwyd môr lleol wrth edrych dros y Marina. Mae marchnad dan do enwog yn Abertawe hefyd sy'n cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch cartref megis pice ar y maen, a gallwch hefyd roi cynnig ar gocos a bara lawr lleol Penclawdd.

Mae'r cabanau gwyliau coed cedrwydd mewn gerddi wedi'u tirlunio, funudau yn unig o Fae Caswell. Mae amrywiaeth o lety ar wahân a rhai pâr, gydag un neu ddwy ystafell wely, sydd â lle i hyd at 6 o bobl. Mae pob caban gwyliau'n cynnwys teledu/chwaraewr DVD, cegin, ystafell fyw/fwyta, ystafell ymolchi neu gawod. Darperir duvets, gobenyddion a blancedi. Mae trydan wedi'i gynnwys ym mhris y rhan fwyaf o'r cabanau.

Caniateir cŵn mewn rhai cabanau - codir tâl o £20 y ci.

Gellir parcio ceir ger y caban neu mewn maes parcio cymunedol gerllaw.

Mae seibiannau byr ar gael y tu allan i dymor yr haf. Ffoniwch am ddyfynbris.

Sue ac Alun Morgan.

Cyfeiriad post:
Summercliffe Chalet Park
Gower
Swansea
SA3 3BR

Rhif ffôn:
# 01792 233599   

Cyfeiriad e-bost:
@ sueschalet@aol.com

Gwefan:
W www.gowercoast.com

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
o * *
i * * *
Cyfanswm yr unedau: 7
Cysgu (isafswm): 2
Cysgu (uchafswm): 6
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £230.00

Misoedd ar agor

JAN
×
FEB
×
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
×
DEC
×

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd >

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.