fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor y gwanwyn hwn!
Gweld Mwy
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Aberdulais National Trust

Dyma gyfle i gamu'n ôl i fywydau dynion, menywod a phlant oes Victoria, a fu'n rhan o'r chwyldro diwydiannol yn ne Cymru a newidiodd y byd.

Make a booking

01639 636674

http://www.nationaltrust.org.uk/aberdulais

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Aberdulais National Trust

Chwyldro diwydiannol wedi'i bweru gan ddŵr ers 1584!
Darganfyddwch hanes arloesol Aberdulais wrth ddefnyddio'i dirwedd 'Oes yr Iâ' a'i raeadrau syfrdanol i bweru diwydiannau drwy'r oesoedd ac i'r dyfodol.

Ers cychwyn cyntaf y chwyldro diwydiannol, mae llawer o ddiwydiannau wedi ffynnu yma, o Waith Copr cyntaf Prydain i Waith Tun prysur Fictoraidd a oedd yn darparu tun i bedwar ban byd. Bellach, yn gweithio law yn llaw â chadwraeth, twristiaeth yw'r diwydiant sy'n ffynnu – felly mae llawer mwy o hwyl i'w chael yn Aberdulais erbyn hyn, a llawer llai o lwch!

Gwyrdd a Gwych
Heddiw, mae Aberdulais yn ymfalchïo mewn hunangynhaliaeth, gan ddarparu trydan gyda'i dyrbin danddeaerol ac olwyn ddŵr fwyaf Ewrop. Dyma'r gweddillion hynaf sy'n goroesi sy'n adrodd straeon gorffennol cynhyrchu tun arloesol Prydain.

Ystafell De'r Hen Ysgoldy
Yn Oes Fictoria, roedd yr hen ysgoldy yn meithrin y meddwl. Heddiw, mae'n meithrin y corff a'r enaid. Mae'r hen ysgoldy bellach yn ystafell de gysurus sy'n cynnig cynnyrch lleol a thraddodiadol i'r teulu cyfan.

Archwilio, cael hwyl a darganfod yn yr unlle
Archwiliwch yr adfeiliau, dysgwch am yr archaeoleg, rhowch gynnig ar y gwisgoedd a'r gweithgareddau i'r teulu. Yna, wedi mwynhau picnic uwchben y rhaeadr a gweld yr olwyn ddŵr enfawr yn troi*, beth am wylio ffilm neu fynd i'r siop anrhegion am ychydig o therapi manwerthu? Beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd chi, dyw'r gorffennol erioed wedi bod yn gymaint o hwyl!

*Mae'r olwyn ddŵr a'r tyrbin yn ddibynnol ar lefelau dŵr a gwaith cadwraeth.

Yn hollol hygyrch i gadeiriau olwyn
Croesewir cŵn ar dennyn.

Aberdulais National Trust
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Lifft Parcio ar y safle Bwyty / Caffi Toiledau Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Cludiant cyhoeddus tua 100m Toiled Hygyrch Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Gwybodaeth oriau agor

Please go to the downloads section for opening times and admission prices

Cyswllt

Cyfeiriad post

Aberdulais National Trust
Aberdulais
Neath
SA10 8EU

www.nationaltrust.org.uk/aberdulais

E-bost

aberdulais@nationaltrust.org.uk

Ffoniwch ni

01639 636674

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award: Best Attraction (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Attraction (2014)

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Trip Advisor - Certificate of Excellence 2014
Trip Advisor - Certificate of Excellence 2015

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd