fbpx

Os hoffech deithio ar hyd Prom Abertawe mewn steil, ewch ar Drên Bach Bae Abertawe!

Mae ein trên bach y bae, y mae ganddo 72 o seddi, yn teithio ar hyd Prom Abertawe rhwng Lido Blackpill a Gerddi Southend yn y Mwmbwls, a gall teithwyr fwynhau golygfeydd gwych o Fae Abertawe ar hyd y daith.

Felly p’un a ydych am eistedd a mwynhau’r olygfa mewn steil neu fynd ar daith hamddenol ar ôl diwrnod o hwyl yn yr haul, ewch ar Drên Bach Bae Abertawe!

Amserau agor

Mae Trên Bach Bae Abertawe wedi gorffen ar gyfer y gaeaf, bydd yn ôl yng ngwanwyn 2023, dyddiad i’w gadarnhau.

Prisiau

  • Tocyn mynd-fel-y-mynnoch Safonol – £5.50
  • Tocyn mynd-fel-y-mynnoch Consesiwn (dan 16 oed, myfyrwyr a’r henoed) – £4.50
  • Tocyn mynd-fel-y-mynnoch  PTL – £3.50
  • Tocyn mynd-fel-y-mynnoch  Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) – £13.00

Amserlan

Blackpill i Southend Gwyliau’r haf
Blackpill 10.30am 11.30am 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm
West Cross 10.40am 11.40am 1.10pm 2.10pm 3.10pm 4.10pm 5.10pm
Norton 10.45am 11.45am 1.15pm 2.15pm 3.15pm 4.15pm 5.15pm
Ystumllwynarth 10.50am 11.50am 1.20pm 2.20pm 3.20pm 4.20pm 5.20pm
Village Lane 10.55am 11.55am 1.25pm 2.25pm 3.25pm 4.25pm 5.25pm
Southend 11.00am 12.00pm 1.30pm 2.30pm 3.30pm 4.30pm 5.30pm

Southend i Blackpill Gwyliau’r haf
Southend  11am 12.00pm 1.30pm 2.30pm 3.30pm 4.30pm 5.30pm
Village Lane 11.05am 12.05pm 1.35pm 2.35pm 3.35pm 4.35pm 5.35pm
Ystumllwynarth 11.10am 12.10pm 1.40pm 2.40pm 3.40pm 4.40pm 5.40pm
Norton 11.15am 12.15pm 1.45pm 2.45pm 3.45pm 4.45pm 5.45pm
West Cross 11.20am 12.20pm 1.50pm 2.50pm 3.50pm 4.50pm 5.50pm
Blackpill 11.30am 12.30pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm

Hygyrchedd

Mae Trên Bach Bae Abertawe yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Gall cŵn deithio ar y trên os ydynt ar dennyn a than reolaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 07816 230475.