fbpx
CROESO mewn cydweithrediad a First Cymru
29 Chwefror - 3 Mawrth

I DDATHLU WYTHNOS AWYR DYWYLL CYMRU 2024, HOFFEM EICH GWAHODD I DDIWRNOD AM DDIM, LLAWN GWEITHGAREDDAU YMARFEROL SY’N SEILIEDIG AR WYDDOR Y GOFOD GAN BRIFYSGOL ABERTAWE YN LABORDY ANHYGOEL ORIEL SCIENCE.
HELWYR SERLWCH
BOB BLWYDDYN MAE TUA 3,000 TUNNELL O LWCH COSMIG YN CWYMPO AR ARWYNEB Y DDAEAR – GELWIR Y GRONYNNAU ALLFYDOL HYN, SY’N GOROESI’R DAITH DRWY’R ATMOSFFER I LANIO AR Y DDAEAR YN FICRO-FETEORITAU. YMUNWCH Â NI I CHWILIO AM Y GRONYNNAU HYN AC I HELPU GWYDDONWYR I DDYSGU AM EIN CYSAWD HEULOL CYNNAR.

DEWCH I MEWN CYN Y GWEITHDY I ARCHWILIO’R ARDDANGOSFEYDD GWYCH YN ORIEL SCIENCE!

MAE’N RHAID I BLANT DAN 18 OED FOD YNG NGHWMNI OEDOLYN
NI FYDD UNRHYW LUNIAETH AR GAEL YN Y LLEOLIAD, FELLY DEWCH Â CHINIO PECYN NEU FYRBRYD OS OES ANGEN

Dyddiad
14 CHWE 2024
Lleoliad
Oriel Science
Visit website