fbpx
CROESO mewn cydweithrediad a First Cymru
29 Chwefror - 3 Mawrth

YN GALW AR BOB SERYDDWR IFANC!
I DDATHLU WYTHNOS AWYR DYWYLL 2024, RYDYM YN EICH GWAHODD I GYMRYD RHAN MEWN DIWRNOD O WEITHGAREDDAU YMARFEROL AM DDIM AM Y GOFOD A GWYDDONIAETH GAN ASTRO CYMRU, A GYNHELIR YN AMGUEDDFA ABERTAWE.
GWEITHDY ROCEDI
DARGANFYDDWCH HANES ROCEDI DRWY’R OESOEDD. DYSGWCH AM Y SIAPIAU A DDEFNYDDIR ER MWYN EU GWNEUD NHW’N AERODYNAMEG DYLUNIWCH A LANSIWCH EICH ROCED EICH HUN.

MAE’N RHAID I BLANT DAN 18 OED FOD YNG NGHWMNI OEDOLYN
NI FYDD UNRHYW LUNIAETH AR GAEL YN Y LLEOLIAD, FELLY DEWCH Â CHINIO PECYN NEU FYRBRYD OS OES ANGEN