fbpx
Sŵ Trofannol Plantasia
Archebwch nawr!

Hwb-dwb, mae’r Dummies yma gyda syrcas sblasio a fydd yn gwneud i chi chwerthin nes i’r dagrau lifo!

Mae’r Splash Test Dummies yn mynd ar antur gefnforol hynod gyffrous! Gydag amrywiaeth wych o styntiau syfrdanol, acrobateg drawiadol, jyglo medrus a chomedi slapstic hynod ddoniol, mae’r Dummies yn barod i agor eu tywelion traeth am awr gyffrous o berfformiadau sioe syrcas llawn doniolwch ar gyfer y teulu cyfan.

Mae Dummies Corpyn cynnwys artistiaid syrcas o safon fyd-eang sy’n “synnu ac yn swyno” (Gŵyl Caeredin i Blant). Nhw yw arweinwyr Awstralia mewn sioeau comedi syrcas wedi’u hysgogi gan naratif, a gydnabyddir yn fyd-eang am greadigaethau o safon sy’n ddeallus, yn theatraidd ac yn ddyfeisgar.

Maent wedi rhannu’r antur epig hon â chynulleidfaoedd y DU, Ewrop, Seland Newydd ac Awstralia. Mae’r “awr hon o adloniant gwefreiddiol pur” (Sunday Mail, Caeredin) wedi syfrdanu’r beirniaid ac wedi ennill gwobrau nodedig yng ngwyliau celfyddydau mwyaf y byd, yng Ngŵyl Ymylol Adelaide a Gŵyl Ymylol Caeredin. “Mae eu sgiliau syrcas, jyglo a styntiau yn arbennig; mae eu hamseru’n berffaith; ac mae eu cryfder craidd i’w edmygu!” (The Age).

“Mae’r sioe hon yn cynnwys popeth ac mae’n berfformiad wirioneddol lawen.” (The List UK). Cydiwch yn eich esgyll a’ch snorceli ac ymunwch â’r Dummies gan blymio o’r bath i’r traethau ar y daith ddyfrol wyllt hon!

Dyddiad
20 MED 2023
Lleoliad
Swansea Grand Theatre
Price
16.00