fbpx
Mae’n mynd i fod yn Nadolig a hanner!
Rhagor o wybodaeth

Am antur arswydus i’r teulu, dewch i Sŵ Trofannol Plantasia y calan gaeaf hwn! Dewch i gwrdd â’n hanifeiliaid hynod a’n creaduriaid cythreulig ar ein llwybr hunllefus, a chwblhewch y daflen ddieflig… neu fyddwch chi’n rhy ofnus i gyrraedd y diwedd?

Gallwch ychwanegu hyn at eich ffi fynediad gyffredinol am £1 yn unig. Bydd yr holl gyfranogwyr yn derbyn Cast ynteu Ceiniog am gwblhau’n llwybr.

Hefyd… pwy fydd yn ennill cystadleuaeth y wisg fwyaf erchyll?

Mae lleoedd yn brin felly cadwch le’n gynnar i osgoi cael eich siomi

Digwyddiad addysgol llawn hwyl i’w ychwanegu at eich ymweliad.

Gallwch brynu tocynnau ar gyfer y ddau ddigwyddiad drwy’r botwm ‘Spook Now’ ar dudalen ‘What’s On’ ein gwefan. https://www.plantasiaswansea.co.uk/centre/Plantasia/whats-on

Dyddiad
23-31 HYD
Lleoliad
Plantasia
Ffôn
01792 474555
E-bost
plantasia@parkwood-leisure.co.uk
Visit website