fbpx
Nadolig ym Mae Abertawe
Mwy o wybodaeth

Am dros ddeugain mlynedd, mae Gŵyl Gŵyr wedi dod â cherddoriaeth o’r ansawdd uchaf i’n hardal ni yn ne-orllewin Cymru. Unwaith eto, yn ystod pythefnos cyntaf Gorffennaf, maent yn gwahodd cerddorion o fri rhyngwladol i chwarae yn awyrgylch ac acwsteg fendigedig ein heglwysi hynafol.

Dewch o hyd i’r hyn sydd ar ddod yng ngŵyl eleni, ac archebwch docynnau ar gyfer pob digwyddiad.

London Conchord Ensemble

4 Gorffennaf, 7.30pm – Archebwch nawr
Eglwys Sant Pedr, Newton SA3 4RB

Yng nghyngerdd gyntaf eu cyfnod preswyl yng Ngŵyr, bydd y London Conchord Ensemble yn perfformio pumawd poblogaidd Schubert, Pumawd ‘Y Brithyll’ ynghyd a’r Seithawd Mawr yn D leiaf gan un o gyfoedion hŷn Schubert sef Hummel, gyda’i ysgrifennu meistrolgar ar gyfer y piano.

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf, 2.30pm – Archebwch Nawr
Eglwys San Siôr, Reynoldston SA3 1AA

Dan y teitl diddorol ‘Mythau a Straeon Tylwyth Teg’, bydd y Conchord Ensemble yn chwarae cerddoriaeth gan Rossini, Britten, Debussy a Mozart. Dewch i fwynhau’r straeon a’r arddulliau a lliwiau offerynnau cyferbyniol!

Nos Fercher 6 Gorffennaf, 7.30pm – Archebwch Nawr
Eglwys yr Holl Saint, Ystumllwynarth
SA3 4BZ

Rhaglen benigamp o gerddoriaeth ar gyfer offerynnau chwyth a llinynnau. Dilynir Noned Martinu, gyda’i hadleisiau o’i famwlad, Bohemia, gan Noned ramantus yn F gan Louis Spohr, ac yna seithawd poblogaidd Beethoven.

 

David Watkin: Darlith ar Bach

Nos Iau 7 Gorffennaf, 7.30pm – wedi’i werthu
Eglwys y Santes Fair, Pennard SA3 2EA

Datganiad a darlith gan yr arweinydd ysbrydoledig a’r athro llinynnau, David Watkin, sy’n taflu goleuni ar fywyd a cherddoriaeth Bach. Bydd sgwrs David, sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer ei recordiadau o Bach, yn un eang, yn fentrus ac yn ddifyr.

 

James Atkinson, Bariton a Sholto Kynoch, Piano, Datganiad Caneuon

Nos Wener 8 Gorffennaf, 7.30pm Archebwch Nawr
Eglwys yr Holl Saint, Ystumllwynarth
SA3 4BZ
Datganiad caneuon gan y bariton ifanc neilltuol James Atkinson, sy’n canu ar hyn o bryd yng nghynhyrchiad Opera Cenedlaethol Cymru o Don Giovanni. Mae ei raglen yn cynnwys un o’r cylchoedd o ganeuon mwyaf rhamantus erioed sef  Schumann’s Dichterliebe (Cariad Bardd). Uchafbwynt yng ngŵyl eleni.

 

Pavel Kolesnikov – Piano

Nos Sadwrn 9 Gorffennaf, 7.30pm – Archebwch Nawr
Eglwys Sant Pedr, Newton SA3 4RB

Mae Pavel Kolesnikov, un o ffefrynnau cynulleidfaoedd Gŵyr, yn un o bianyddion mwyaf sensitif a gwreiddiol ei genhedlaeth. Yn ei ddatganiad, mae’n cyfleu cerddoriaeth gan Schubert, Schumann a Chopin mewn ffordd newydd. Noson na ddylech ei cholli.

 

Bartosz Glowacki, Accordion ac Adrey Lebedev, Gitâr

11 Gorffennaf 7.30pm Archebwch Nawr
Eglwys Sant Cynydd, Llangynydd SA3 1HU

Mae Andrey Lebedev, a swynodd cynulleidfaoedd Gŵyr yn 2018, yn dychwelyd gyda’r canwr acordion Pwylaidd ifanc gwych, Bartosz Głowacki. Mae blas Sbaenaidd/America Ladin i’w rhaglen sy’n cynnwys cerddoriaeth gan Rodrigo, Piazzolla, Villa-Lobos ac Ernesto Nazareth.

 

Triawd Sitkovetsky

Nos Fawrth, 12 Gorffennaf, 7.30pm Archebwch Nawr
Eglwys Sant Paul, Sgeti SA2 9AR

Mae Triawd Sitkovetsky, Alexander Sitkovetsky (feiolin), Isang Enders (sielo) ac Wu Qian (piano) a ganmolir yn helaeth am eu perfformiadau ‘calonogol’ sy’n ‘berffaith’ ar gyfer yr achlysur, yn dychwelyd i Ŵyl Gŵyr. Caiff eu rhaglen ei chadarnhau a’i chyhoeddi ar y wefan yn fuan.

 

Alim Beisembayev, Piano

Nos Fercher 13 Gorffennaf, 7.30pm – Archebwch Nawr
Eglwys Sant Paul, Sgeti SA2 9AR

Bydd Alim Beisembayev, enillydd y wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Biano nodedig Leeds ym mis Medi 2021, yn perfformio am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gŵyr ac yn perfformio Sonata Piano Chopin Rhif 2 ‘Yr Ymdeithgan Angladd’ a cherddoriaeth gan Haydn a Liszt.

 

Pedwarawd Elias a Robert Plane, Clarinet

Nos Iau 14 Gorffennaf, 7.30pm – Archebwch Nawr
Eglwys Rhidian Sant ac Eglwys Illtud Sant, Llanrhidian SA3 1ER

Cyfle prin i glywed pumawd telynegol Syr Arthur Bliss ar gyfer clarinet a llinynnau ynghyd â chyn gampwaith Brahms ar gyfer yr un offerynnau. Bydd Robert Plane, prif glarinetydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn ymuno â’r pedwarawd llinynnol clodfawr, Pedwarawd Elias.

 

Pedwarawd Elias

Nos Wener 15 Gorffennaf, 7.30pm wedi’i werthu
Eglwys Catwg Sant, Porth Einon SA3 1NL

Bydd Pedwarawd Elias yn perfformio dau o ddarnau gorau’r repertoire pedwarawd llinynnol: Pedwarawd Haydn yn G, Op. 54/1, a Phedwarawd Stormus Mendelssohn yn A leiaf, Op. 13, teyrnged y cyfansoddwr ifanc i hen bedwarawdau Beethoven.

 

Barddoniaeth a Jazz (Triawd Geoff Eales)

Nos Sadwrn 16 Gorffennaf, 7.30pmArchebwch Nawr
Neuadd Bentref Reynoldston SA3 1AA

Noson o farddoniaeth a jazz wedi’u dylanwadu gan ardal Gŵyr ac yn cynnwys yr actorion Melanie Walters a Bob Pugh (yn amodol ar amserlenni ffilmio) gyda cherddoriaeth gan y pianydd jazz poblogaidd, Geoff Eales a’i Driawd.

Dyddiad
04-16 GOR
Lleoliad
Various Locations