fbpx
Pawb ar fwrdd am antur cefnfor gerddorol llawn hwyl i’r teulu cyfan!
Sad 1 Mehefin

Dewch i ddysgu am hanes diwydiant copr helaeth a llewyrchus Abertawe a’r Copropolis.

Mae’n bleser gan Gyfeillion Gwaith Copr yr Hafod-Morfa gyhoeddi eu hamserlen o deithiau tywys AM DDIM ar y safle ar gyfer tymor 2024. Cynhelir y daith dywys gyntaf ddydd Sadwrn 25 Mai am 11.00am a bydd yn para 2 awr. Gwisgwch esgidiau fflat, cadarn gan y byddwn yn cerdded ar rai arwynebau graean. Does dim rhaid cadw lle a byddwn yn cwrdd yn y maes parcio bach gyferbyn â safle Parcio a Theithio Glandŵr SA1 2JT, lle mae lleoedd parcio fel arfer ar gael am £1.

 

Rhagor o wybodaeth

Dyddiad
20 EBR 2024
Lleoliad
Hafod Morfa Copperworks
Visit website

27 MEH 2024

Free Guided Walks with the Friends of Hafod Morfa Copperworks

18:00pm

27 GOR 2024

Free Guided Walks with the Friends of Hafod Morfa Copperworks

11:00am - 13:00pm

31 AWS 2024

Free Guided Walks with the Friends of Hafod Morfa Copperworks

11:00am - 13:00pm

28 MED 2024

Free Guided Walks with the Friends of Hafod Morfa Copperworks

11:00am - 13:00pm