Abertawe Agored 2018


C Sat 8th Dec 2018 - Sun 20th Jan 2019   P Glynn Vivian Art Gallery

 

Mae Glynn Vivian yn falch o gyhoeddi’r dathliad blynyddol hwn o gelf a chrefft gan artistiaid a gwneuthurwyr sy’n byw ac yn gweithio yn Abertawe.

Mae’r arddangosfa’n agored i bawb, gan gynnwys artistiaid a gwneuthurwyr â chefndiroedd proffesiynol ac eraill, nad ydynt wedi astudio’r maes yn ffurfiol, sydd wedi profi heriau gweithgarwch creadigol a chael boddhad ohono. Mae’r arddangosfa’n ceisio arddangos detholiad amrywiol o waith ar draws amrywiaeth eang o gyfryngau gan gynnwys paentiadau, darluniau, cerfluniau, ffotograffiaeth, gwneud printiau a ffilm.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwaith yw dydd Sadwrn 24 a dydd Sul 25 Tachwedd 2018. Mae rhagor o wybodaeth a manylion ar gael yn www.orielglynnvivian.org.

Rhagarddangosfa: dydd Sadwrn 8 Rhagfyr, 2.30pm – 4.30pm.

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.