fbpx
Castell Ystumllwynarth – Bellach ar agor ar gyfer tymor 2024!
Gweld Mwy

Mae blwyddyn ysgol newydd yn nesáu ond does dim angen i’r hwyl ddod i ben eto! Gwnewch yn fawr o’r tywydd mwyn a’r nosweithiau golau ym Mae Abertawe, darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar y gweill y mis Medi hwn…

10k Bae Abertawe Admiral – Ewch amdani!

Y DYDDIAD CAU YW 31 AWST! Mae gennych ychydig dros wythnos i gofrestru, felly os ydych chi wedi bod yn ystyried gwneud hynny, ewch amdani! Mae ras 10k Bae Abertawe Admiral ar hyd cwrs hyfryd, gwastad a golygfaol lle bydd cefnogaeth wych oddi wrth y gwylwyr – a byddwch yn derbyn medal a chrys-t i gofio’r diwrnod. Cliciwch y botwm isod i gofrestru; welwn ni chi ar y llinell gychwyn!

Cofrestru

Joio hanes canoloesol yng Nghastell Ystumllwynarth

Os ydych chi’n chwilio am atyniad hanesyddol a golygfaol i ymweld ag ef yn Abertawe’r hydref hwn, efallai y byddwch am ymweld â Chastell Ystumllwynarth. Mae’r castell hwn o’r oesoedd canol, sy’n edrych dros y Mwmbwls, yn dyddio’n ôl i’r 12fed ganrif ac mae ganddo hanes cyfoethog o frwydrau, gwarchae ac ymweliadau brenhinol sy’n aros i chi ei ddarganfod.

Yr hyn sy’n digwydd ym mis Medi…
Drysau Agored – dydd Sadwrn 9 Medi, 11am – 5pm
Mae’r castell yn ymuno â dros 200 o leoedd hanesyddol eraill ar draws Cymru a fydd yn agor eu drysau i gynnig mynediad a theithiau tywys am ddim am un diwrnod yn unig.

Diwrnod Hwyl Archaeoleg – dydd Sadwrn 23 Medi, 11am – 4.30pm
Dewch i fod yn archaeolegydd am y diwrnod i ddysgu am hanes drwy weithdai ‘rhoi cynnig arni’, arddangosiadau ac arddangosfeydd gyda’r arbenigwyr o Gower Unearthed.

Teithiau Tywys – bod dydd Mercher a dydd Gwener, 11.15am a 2.15pm.
Ymunwch â Chyfeillion Castell Ystumllwynarth am daith dywys o ystafelloedd, rhagfuriau, grisiau a chromgelloedd y castell er mwyn cael cipolwg ar fywyd canoloesol a dysgu straeon am y gorffennol.

Mwy o wybodaeth

Tîm Chwaraeon ac Iechyd

Byddwch yn heini gyda’r tîm Chwaraeon ac Iechyd heddiw! Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar gerdded Nordig. Pilates neu T’ai Chi? Beth am wneud hynny gyda Chwaraeon ac Iechyd y mis Medi ’ma! Mae ganddyn nhw lawer o ffyrdd difyr o gadw’n heini yn y ddinas – cysylltwch heddiw!

Cadwn’n heini!

Lleoliadau Diwylliannol

Gallwch gymryd rhan yng ngweithgareddau hunanarweiniedig yr haf yng Nghanolfan Dylan Thomas hyd at y penwythnos nesaf; galwch heibio ddydd Mercher, ddydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 10am a 4pm.

Gallwch greu perisgop yn Amgueddfa Abertawe ddydd Iau nesaf rhwng 10am a 4pm. Bydd pobl sy’n dwlu ar saernïaeth, ffasiwn a phethau hen ffasiwn yn mwynhau arddangosfa barhaus Abertawe’r Ugeinfed Ganrif, lle gallwch gamu’n ôl mewn amser.

Dyma’r cyfle olaf hefyd i weld rhai o arddangosfeydd Oriel Gelf Glynn Vivian; gallwch ymweld ag arddangosfa His Dark Materials hyd at ddydd Sul 3 Medi, ac arddangosfa’r haf Ar Anifeiliaid hyd at 24 Medi, a bydd Llunio Cymru: Bell ac Armistead yn arddangos detholiad o waith o ganol y ganrif o gasgliad Oriel Gelf Glynn Vivian hyd at ganol mis Tachwedd.

Bydd gan eich llyfrgell leol  weithgareddau wythnosol yn rheolaidd i blant ac oedolion o bob oedran; cysylltwch â nhw’n uniongyrchol i ddarganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal leol.

Mwy o wybodaeth

Atyniadau Awyr Agored

Efallai bod gwyliau’r haf yn dod i ben ond mae amser o hyd i chi fwynhau ein hatyniadau awyr agored gwych.

Mae’r pedalos ar llyn cychod Singleton a’r golff gwallgof yn y parc ac yng ngerddi Southend ar agor bob penwythnos hyd at 24 Medi.

Atyniadau Awyr Agored

Digwyddiadau y Neuadd Brangwyn

Peidiwch â cholli’r digwyddiadau gwych a gynhelir yn Neuadd Brangwyn ym mis Medi! Rydym yn dechrau’r mis gyda Fleetwood Mac by Candlelight ar y 9fed.  Gwisgwch eich esgidiau dawnsio ar gyfer ein Dawns De ar y 13eg neu ymunwch â ni am yr ŵyl rym a jin ar yr 16eg – bydd dros 120 o ddewisiadau rym a jin gorau’r farchnad i ddewis ohonynt.

Bydd Huw Williams o Fynachlog Caerfaddon yn perfformio yn Natganiad Organ Amser Cinio am ddim mis Medi ar y 19eg. Yn dilyn Dawns Maggie’s lwyddiannus y llynedd, mae’r noson anhygoel o adloniant byw, cinio gyda’r nos a llawer mwy yn dychwelyd ar yr 22ain ar gyfer Dawns Mardi Gras Maggie’s.

Ar y 23ain, gallwch ddod o hyd i fargeinion gwych yn sêl cilo dillad ddoe Worth the Weight, lle gallwch brynu dillad ddoe. Os ydych chi’n cynllunio ar gyfer eich diwrnod mawr, bydd digonedd o syniadau ar gael yn Ffair Briodas Genedlaethol Cymru ar y 24ain, gydag amrywiaeth o gyflenwyr priodas, arbenigwyr ac arddangosiadau.

Daw’r mis i ben ar uchafbwynt ar y 30ain gyda noson o ddawnsio a chanu wrth i The Old Time Sailors berfformio hen ganeuon sianti a gwerin.

Digwyddiadau y Neuadd Brangwyn