fbpx
Coronafeirws - Y newyddion a'r cyngor diweddaraf gan Gyngor Abertawe
Gweld Mwy

Nawr Yr Arwr


C 23rd August 2018

 

5 NOSON O THEATR DRAWIADOL YN DOD I ABERTAWE
Nos Fawrth 25 tan nos Sadwrn 29 Medi 2018 am 6.30pm

 

 
Mae tocynnau bellach ar gael ar gyfer Nawr yr Arwr sy’n dod i Abertawe o 25 i 29 Medi am bum noson o theatr drawiadol.

Bydd y perfformiad yn mynd â’r gynulleidfa ar daith hynod o draeth enfawr Abertawe i leoliad croesawgar Neuadd Brangwyn y ddinas.

Mae Marc Rees, artist a aned yn Abertawe, wedi creu prosiect penodol i’r sy’n prif ran o dymor olaf 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydau’r DU ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae hefyd yn agor Gŵyl Ryngwladol Abertawe eleni.

Trwy ddawns, celf, rhyddiaith a pherfformiad mae’r digwyddiad coffa pwerus hwn yn plethu tair stori am ryfel; Rhyfelwr Celtaidd, milwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf a’r Capten David Williams, milwr cyfoes o Abertawe. Yn dechrau ar Fae Abertawe, ger Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360, caiff cynulleidfaoedd eu harwain gan brif gymeriad y sioe, y Gwrthdystiwr dros Heddwch, sy’n cyflwyno persbectif amgen i stori’r milwr cyfoes.

Yn ganolog i Nawr yr Arwr yw galargerdd hyfryd a gyfansoddwyd gan Owen Morgan Roberts – a oedd wedi’i hysbrydoli gan ei gydweithrediad gwreiddiol â’r diweddar Jóhann Jóhannsson (The Theory of Everything, Arrival), a enwebwyd am Oscar. Ysgrifennwyd y libreto gan Owen Sheers, enillydd Bafta Cymru ac Athro mewn Creadigedd Prifysgol Abertawe, a gaiff ei ganu gan gôr byd-enwog Stephen Layton, Polyphony, sydd eisoes wedi’i enwebu am Grammy.

Disgwyliwch brofi golygfeydd o ryfel a myfyrdodau ar yr un pwnc o’r gorffennol a’r presennol mewn perfformiad wedi’u hysbrydoli gan gerdd arwrol (Y Gododdin) a phaneli enwog y Brangwyn – ynghyd â myfyrdodau ar heddwch trwy ymosodiad milwrol, parti priodas aflafar, dawns brotest a gwylnos hynafol.

PRYNWCH EICH TOCYNNAU NAWR
 


 

Byddwch yn rhan ohoni

 
Ynghyd â’r cast gwych o berfformwyr, mae Marc Rees yn gwahodd aelodau’r gymuned leol i gymryd rhan yn yr adroddiad barddoniaeth, y ddawns brotest a’r wylnos hynafol.

Meddai Marc Rees, “Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi darganfod dro ar ôl tro y gall gweithiau diwylliant a chreadigrwydd agor cymunedau yn ogystal ag adeiladau sydd wedi’u cau ers blynyddoedd. Ac nid eithriad yw Nawr yr Arwr ynghyd â chydweithio ag artistiaid rhyngwladol clodwiw, mae gennym bobl leol dalentog sy’n creu gwaith mewn ymateb i brif themâu Nawr yr Arwr. Caiff y gwaith hwn ei arddangos fel rhan o’n gŵyl fechan, NAWR AM FWY, a gynhelir ar draws y ddinas (cyn ac yn ystod cyfnod y perfformiadau).

Ychwanegodd Marc, “Ni allaf feddwl am well ffordd o nodi blwyddyn olaf 14-18 NOW na chreu cynhyrchiad Cymreig diffiniol, mewn coffâd ingol a fydd yn rhoi Abertawe ar y map.’

Mae’r Gwrthdystiwr dros Heddwch, sy’n cael ei chwarae gan Eddie Ladd, yn arwain ensemble o 100 o fenywod gan berfformio penillion o gerdd Gymraeg hynafol am ryfel, sef y Gododdin. Gwahoddir menywod lleol i ymuno â Cyd Adrodd, grŵp cyd-adrodd i fenywod, a dysgu penillion o’r gerdd hynafol mewn cyfres o sesiynau galw heibio.

Mae lleoedd ar gael i ymuno â’r grŵp, cysylltwch â: community@nowthehero.wales

Mae hefyd gyfleoedd gwych i unrhyw un gyfranogi drwy fod yn rhan o’r parti priodas aflafar ynghyd ag aelodau Theatr Fach Abertawe neu, i’r rhai sydd â dawn tyfu pethau, drwy helpu GRAFT, y prosiect tyfu sydd wedi’i leoli yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Bydd y prosiect yn trawsnewid y ddinas. Mae’r 5 perfformiad gyda’r nos rhwng 25 a 29 Medi yn cyd-fynd â llu o weithgareddau mewn ‘penwythnos celf’ cyffrous – Nawr am Fwy – a fydd yn dechrau ddydd Sadwrn 21 Medi ac yn cynnwys rhaglen o ddigwyddiadau arbennig, arddangosfeydd, sgyrsiau a gweithgareddau i deuluoedd am ddim yn lleoliadau diwylliannol bach a mawr Abertawe.

I gael mwy o wybodaeth am Nawr yr Arwr a Nawr am Fwy, ewch i www.nawryrarwr.cymru

PRYNWCH EICH TOCYNNAU NAWR
 


 

Nawr Yr Arwr/Now The Hero is commissioned by 14-18 NOW, the UK’s arts programme for the First World War centenary, with support from the National Lottery through the Heritage Lottery Fund and from the Department for Culture Media and Sport. It has been produced by Taliesin Arts Centre/Swansea University in partnership with the City & County of Swansea and Swansea International Festival and with the generous support of Arts Council of Wales, Welsh Government, the City & County of Swansea and the Colwinston Charitable Trust.