fbpx
Sioe Awyr Cymru Gorffenaf 2-3
Rhagor o wybodaeth

Tîm Twristiaeth Dinas a Sir Abertawe sy’n berchen ar dewchifaeabertawe.com ac yn ei rheoli. Y tîm yw darparwr swyddogol gwybodaeth dwristaidd ar gyfer Bae Abertawe (Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr).

Beth rydyn ni’n ei wneud?

 • marchnata twristiaeth
 • datblygu twristiaeth
 • ymchwil dwristiaeth
 • rheoli Canolfan Croeso Abertawe

Hefyd, rydyn ni’n cymryd rhan fras yn y canlynol:

 • cynnal a gwerthuso ymgyrchoedd marchnata
 • cydlynu ymholiadau’r wasg a’r cyfryngau
 • cysylltiadau cyhoeddus lleol a chenedlaethol
 • darparu a hyrwyddo dewchifaeabertawe.com – gwefan y cyrchfan
 • rheoli’r wefan masnach dwristiaeth
 • cynhyrchu pamffledi a thaflenni twristiaeth
 • cynnal a choladu ymchwil dwristiaeth
 • cefnogaeth fusnes a gwasanaeth cyngor un i un
 • cynrychiolaeth ar brosiectau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol
 • twristiaeth fusnes a gwyliau grŵp
 • cyfeirio at dwristiaeth
 • amlygu pwysigrwydd twristiaeth ar bob lefel

I gael gwybodaeth am yr hyn i’w gweld a’i gwneud yn yr ardal, archwiliwch y wefan. Os na allwch ganfod yr hyn rydych chi’n chwilio amdano, mae croeso i chi gysylltu â ni a bydd tîm cyfeillgar Canolfan Croeso Abertawe’n fwy na pharod i’ch helpu.