Amdanon Ni

Tîm Twristiaeth Dinas a Sir Abertawe sy’n berchen ar dewchifaeabertawe.com ac yn ei rheoli. Y tîm yw darparwr swyddogol gwybodaeth dwristaidd ar gyfer Bae Abertawe (Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr).

Beth rydyn ni’n ei wneud?

 • marchnata twristiaeth
 • datblygu twristiaeth
 • ymchwil dwristiaeth
 • rheoli Canolfan Croeso Abertawe

Hefyd, rydyn ni’n cymryd rhan fras yn y canlynol:

 • cynnal a gwerthuso ymgyrchoedd marchnata
 • cydlynu ymholiadau’r wasg a’r cyfryngau
 • cysylltiadau cyhoeddus lleol a chenedlaethol
 • darparu a hyrwyddo dewchifaeabertawe.com – gwefan y cyrchfan
 • rheoli’r wefan masnach dwristiaeth
 • cynhyrchu pamffledi a thaflenni twristiaeth
 • cynnal a choladu ymchwil dwristiaeth
 • cefnogaeth fusnes a gwasanaeth cyngor un i un
 • cynrychiolaeth ar brosiectau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol
 • twristiaeth fusnes a gwyliau grŵp
 • cyfeirio at dwristiaeth
 • amlygu pwysigrwydd twristiaeth ar bob lefel

I gael gwybodaeth am yr hyn i’w gweld a’i gwneud yn yr ardal, archwiliwch y wefan. Os na allwch ganfod yr hyn rydych chi’n chwilio amdano, mae croeso i chi gysylltu â ni a bydd tîm cyfeillgar Canolfan Croeso Abertawe’n fwy na pharod i’ch helpu.

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.