Bracelet Bay beach

Beautiful Bracelet Bay beach is just around Mumbles' head. Its rocky shoreline is award winning, and it's great for ice cream.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Achubwr bywyd (Mai-Medi) Maes parcio agosaf tua 100m Cludiant cyhoeddus tua 100m Lluniaeth tua 100m Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Dim cŵn 1 Mai - 30 Medi


Beautiful Bracelet Bay beach is just around Mumbles' head. Its rocky shoreline is award winning, and it's great for ice cream.

Bracelet bay has both a Blue Flag and Seaside Award.

There is a lifeguard on hand between May - September.

This beach is not accessible by wheelchair.

There is a car park nearby (approx 100m away).

There are toilets including accessible toilet (in the car park or nearby).
Refreshments are also available nearby (approx. 100m).

Public transport is available nearby (approx. 100m).

There is a seasonal dog ban at Bracelet Bay.

Cyfeiriad post:
Room 134, Penllergaer Offices,
Swansea,
SA4 9GJ

Cyfeiriad e-bost:
@ tourism.team@swansea.gov.uk

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Gwobrau

Gwobr Baner Las

Gwobr Baner Las

Gwobr Glan Môr

Gwobr Glan Môr

Marine Conservation Society recommended beach 2014

Marine Conservation Society recommended beach 2014

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.