fbpx

Mae Traeth Bae Limeslade yn encil garw a chreigiog. Cildraeth bach, cysgodol sy’n hawdd ei gyrraedd. Mae ganddo’r Wobr Glan Môr Wledig a’r Wobr Arfordir Glas.

Sut i gyrraedd yno

Gellir cyrraedd yno mewn car neu ar gludiant cyhoeddus (SA3 4JT).

Mae maes parcio tua 200m i ffwrdd ym Mae Bracelet.

Cyfleusterau

Maes Parcio: Tua 200m o’r traeth, wedi’i gynnal gan Gyngor Abertawe, manylion a thaliadau.

Toiledau: Toiledau hygyrch cyfagos

Lluniaeth: Lleoedd cyfagos.

Cludiant cyhoeddus: Oes.

Cŵn: Mae cŵn yn cael eu gwahardd rhwng 1 Mai a 30 Medi.

Mynediad i gadeiriau olwyn: Nac oes.

Achubwyr Bywydau: Nac oes.

Arhoswch yn ddiogel!

Mae’r traeth hwn yn greigiog felly byddwch yn ofalus, nid yw’n addas ar gyfer chwaraeon dŵr ond mae’n wych ar gyfer archwilio pyllau glan môr.