fbpx
Cyngherddau Dathlu’r Nadolig BBC NOW
Neuadd Brangwyn 14 Rhagfyr

Bae Abertawe yw traeth dinas glan môr Cymru. Dyma’r enw a roddir hefyd i’r cyrchfan ehangach (Abertawe, y Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr).

Mae Bae Abertawe’n ganolog ac yn hawdd ei gyrraedd, ac mae ychydig funudau i ffwrdd o ganol y ddinas. Mae hefyd yn Ganolfan Ragoriaeth Chwaraeon Dŵr.

Sut i gyrraedd yno

Gellir ei gyrraedd mewn car neu ar gludiant cyhoeddus (SA2 0AY).

Gall y pellter rhwng y maes parcio a’r traeth gynnwys tir garw ond mae llwybrau da a phwyntiau mynediad ar hyd y traeth.

Cyfleusterau

Maes Parcio: Tua 200m o’r traeth, wedi’i gynnal gan Gyngor Abertawe, manylion a thaliadau.

Toiledau: Toiledau hygyrch gyda chyfleusterau changing places ger The Secret Beach Bar & Kitchen.

Lluniaeth: Lleoedd cyfagos.

Cludiant cyhoeddus: Oes.

Cŵn: Mae cŵn yn cael eu gwahardd rhwng 1 Mai a 30 Medi.

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes.

Achubwyr Bywydau: Nac oes.

Arhoswch yn ddiogel!

Mae Traeth Bae Abertawe’n addas ar gyfer chwaraeon dŵr.