fbpx
Gorymdaith y Nadolig Rithwir Abertawe!
Gwyliwch eto

Rhestr o roddion, profiadau a thalebau Nadoligaidd i'ch helpu i orffen eich rhestr siopa Nadolig!

Dwlu ar Fae Abertawe? Ydych chi am weld rhagor o’r Mwmbwls? Ydych chi’n meddwl bod Penrhyn Gŵyr yn hyfryd? Os na chawsoch chi neu’ch teulu a’ch ffrindiau’r cyfle i fynd ar wyliau neu seibiant byr ym Mae Abertawe eleni, gallwch lapio ychydig o hud yr ŵyl iddynt ei agor ar ddydd Nadolig – a gallwch drefnu’r cyfan wrth i chi fwynhau gwin y gaeaf ar eich soffa!
Mae tair ffordd i roi anrheg Nadolig i’w chofio i’ch anwyliaid… anrhegion trwy’r post, talebau anrhegion neu brofiad arbennig… gallwch gael gwybodaeth am sut i wneud hyn isod!*

*Ym Mae Abertawe rydym am sicrhau eich bod chi a derbynnydd eich anrheg yn hapus gyda’ch dewis – felly sicrhewch eich bod chi’n gwbl ymwybodol o’r amodau a thelerau, yr amodau canslo a’r dyddiadau dod i ben sydd ynghlwm â’r talebau anrheg a phrofiadau cyn i chi brynu. Mae’r holl roddion, talebau a phrofiadau Nadolig yn amodol ar argaeledd.