Sioe Awyr Cymru

Mae’n ôl! Bydd Sioe Awyr Cymru yn dychwelyd i Fae Abertawe ar 6 ac 7 Gorffennaf!

Byddwch yn barod am arddangosiadau erobatig anhygoel, awyrennau milwrol cyfoes, awyrennau o’r oes a fu, cychod ac adloniant a lluniaeth ar y tir.  Gydag amffitheatr naturiol syfrdanol Bae Abertawe’n darparu’r cefndir, dewch â chadair gynfas i eistedd ar hyd y promenâd neu ymlaciwch ar y tywod a mwynhewch y sioe gyda’ch teulu neu’ch ffrindiau. Rydym yn addo y cewch chi ddiwrnod arbennig – rydym ni’n mwynhau bob tro!

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.