fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yf haf hwn!
Gweld Mwy

Sefydlwyd y rhwydwaith yn 2020 ac mae’n ceisio cefnogi byd cerddoriaeth y ddwy ddinas i ddysgu a ffynnu, gan hyrwyddo cyfnewid syniadau a chyfleoedd.

Gefeilliodd ein dwy ddinas ym 1957 ac mae’r bartneriaeth newydd hon yn un o’r ffyrdd rydym wedi cysylltu dros y blynyddoedd. Mae’r rhwydwaith yn cynnig y cyfle i’r ddwy ddinas weithio gyda phartneriaid o bob rhan o’r byd cerddoriaeth i ganolbwyntio ar yr heriau a wynebir gan ein bydoedd cerddorol perthnasol.

Rydym yn edrych ymlaen at helpu cerddorion, lleoliadau, digwyddiadau a gwyliau i ffynnu, helpu pobl leol i ymwneud yn fwy â cherddoriaeth a rhannu creadigrwydd ein dinas ymhellach oddi cartref.

Mannheim –  Dinas Cerddoriaeth UNESCO

Mae Mannheim wedi bod yn rhan o rwydwaith DINAS CERDDORIAETH UNESCO ers 2014. Dechreuodd y cyfan gyda’r Model Mannheim clodwiw sy’n cynnwys y “Pop Academy” Baden-Württemberg, y ganolfan ar gyfer busnesau newydd MUSIKPARK gyda ffocws ar y diwydiant cerddoriaeth, y gefnogaeth glwstwr yn yr economi gerddoriaeth (Clusterförderung Musikwirtschaft) a thrwy benodi comisiynydd ar gyfer cerddoriaeth a diwylliant pop.

www.next-mannheim.de

NEXT MANNHEIM yw’r cyswllt ar gyfer y diwydiant cerddoriaeth ranbarthol a rhyngwladol. Mae’r tîm yn trefnu fformatau cerdd llwyddiannus fel WYTHNOS GERDDORIAETH MANNHEIM y rhaglen hyrwyddo talent ifanc “Bandsupport Mannheim” ac mae’n bartner yng ngŵyl Maifeld Derby, Uwchgynhadledd Gitâr Mannheim , y ffair flynyddol y dref a llawer mwy.

Yn 2018, Mannheim oedd dinas gyntaf yr Almaen i benodi swydd Maer y Nos. Ymysg pethau eraill, roedd Maer y Nos wedi cefnogi sefydlu Gŵyl Cefnogaeth Ddiwylliannol Mannheim gan – cynnig cefnogaeth a rhaglen ariannu ar gyfer trefnwyr ac artistiaid rhanbarthol yn ystod pandemig Coronafeirws. Yn ogystal, mae ef a’r tîm Datblygu Trefol Diwylliannol yn NEXT Mannheim yn gyfrifol am y NØK – Cynhadledd Diwylliant Nos Rhyngwladol, sy’n dod ag arbenigwyr ar lywodraethu nos o bob cwr o’r byd i Mannheim i drafod datblygiadau cyfredol ac enghreifftiau arfer gorau.

Digwyddiadau/gweithdai/cyfleoedd sydd ar ddod

Eleni bydd ein Gŵyl Ymylol Abertawe boblogaidd – 21-24 Hydref 2021, yn croesawu cerddorion o ddinas Mannheim i rannu eu cerddoriaeth gyda phobl Abertawe. Rhagor o wybodaeth i ddilyn…

Gŵyl Ymylol Abertawe

Rhagor o wybodaeth am fyd cerddoriaeth Abertawe

Swansea Music Hub

Welsh Connections Music

Digwyddiadau

50 mlynedd o Gerddoriaeth – Bwrw golwg yn ôl ar y 50 mlynedd diwethaf o gerddoriaeth yn Abertawe

Swansea Music Hub

 

Rhagor o wybodaeth am fyd cerddoriaeth Mannheim

Diwylliant a Gwyliau Mannheim

Bywyd nos Mannheim