fbpx
Chwarae'n Ddiogel Sut i fwynhau ein harfordir a'n cefn gwlad yn ddiogel
Gweld Mwy

Canol Dinas Abertawe yw'r lle delfrydol i gael popeth sydd ar eich rhestr Nadolig!

Mae ganddi amrywiaeth bendigedig o siopau annibynnol, brandiau cenedlaethol, Marchnad y Nadolig ac wrth gwrs, marchnad arbennig Abertawe, felly bydd gennych ddigon o ddewis!

Gallwch siopa gyda’r hwyr mewn nifer o siopau drwy gydol cyfnod y Nadolig a bydd Marchnad Abertawe ar agor bob dydd Sul yn ystod mis Rhagfyr. (Gwiriwch wefannau masnachwyr unigol am fanylion yr oriau agor.)

Ond wrth gwrs, mae mwy i’r ddinas na siopa’n unig! P’un a oes awydd coffi neu goctel arnoch, mae digon o fariau a bwytai lle gallwch gael seibiant a llenwi’ch bol.

Fariau a bwytai

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru’n falch o noddi Coeden Nadolig Ffordd y Brenin yn Abertawe a bydd yn werth ei gweld!

Logo of Childcare Offer for Wales

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru’n golygu y gall y rhan fwyaf o rieni plant 3 i 4 oed sy’n gweithio hawlio arian tuag at gostau gofal plant. Beth fyddech chi’n ei wneud petai gennych arian ychwanegol bob mis? Darganfyddwch sut i gyflwyno cais yma.