fbpx

Mae Marchnad Nadolig Abertawe bellach wedi cau ar gyfer tymor 2021.

Bydd crefftwyr talentog, masnachwyr traddodiadol a gwerthwyr bwyd stryd blasus yn dychwelyd i ganol y ddinas i gynnig detholiad gwych o anrhegion unigryw, danteithion blasus ac addurniadau hardd.

 

Marchnad Y Nadolig Abertawe Arweiniad Siopa 2021

 

Bydd llawer o wynebau cyfarwydd yn aros i’ch cyfarch ond mae rhai masnachwyr newydd hefyd – y bydd rhai ohonynt yma am ychydig amser yn unig, felly cymerwch gip ar ‘Arweiniad Siopa Marchnad y Nadolig’ i sicrhau nad ydych yn colli’ch cyfle!

Mae ardal y bar Nadoligaidd yn cynnig seddau cysurus dan gysgod – y lle perffaith i gael hoe haeddiannol ar ôl siopa! Bydd rhywbeth at ddant pawb yno, boed hynny’n win y gaeaf, yn jin fach i’w joio, yn gwrw Almaenig neu’n baned o goffi.

Arweiniad Siopa Marchnad y Nadolig

Gosodir byrddau gan ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol, a rheolir yr ardal mewn modd sy’n ddiogel o ran COVID-19.

Bydd plant (ac oedolion!) wrth eu boddau’n cael reid ar y carwsél hardd, a ddaw a gwên i wyneb pawb! Gweithredir y reid mewn ffordd sy’n ddiogel o ran COVID-19 ac mae’n gyfle perffaith i chi dynnu llun.

Sicrhewch eich bod yn dilyn Facebook a Twitter hefyd gan y byddwn yn postio’r newyddion diweddaraf am Farchnad Nadolig Abertawe.