fbpx

Mae llawer o hwyl yr ŵyl ar gael yn ein lleoliadau diwylliannol!

Ewch i un o lyfrgelloedd Abertawe i fenthyca un o’r llyfrau Nadolig niferus sydd ar gael, neu beth am gael hwyl wrth archwilio gweithdai celf yn y Glynn Vivian.

Mae llawer o weithgareddau i’w gwneud #Gartref hefyd. Yn ogystal â’r hwyl o’n Calendr Adfent dyddiol, bydd gweithgareddau o stori hudol Dylan Thomas, ‘Nadolig Plentyn yng Nghymru’.

Ac i’ch cadw’n heini a helpu i losgi’r holl ddanteithion Nadoligaidd i ffwrdd, bydd y tîm Chwaraeon ac Iechyd yn mynd â chi drwy’r ’12 Dydd Chwaraeon ac Iechyd’ Bydd crensiadau, neidiau gwasg a rhai fideos llawn ysbrydoliaeth yn eich helpu i reoli’ch pwysau!

Gan fod digon i’w wneud, ei fwynhau a’i greu, rydym yn siŵr y cewch chi hwyl y Nadolig hwn!

Canolfan Dylan Thomas

Er bod Arddangosfa Dylan Thomas ar gau o hyd, bydd y tîm yn parhau i’n helpu i archwilio’r arddangosfa rithwir ‘Dwlu ar y Geiriau’ dros yr hydref, ac i ddysgu am Dylan o’n cartrefi ein hunain.

‘Prynhawn Noswyl Nadolig oedd hi, a minnau yng ngardd Mrs Prothero yn aros am gathod, gyda’i mab Jim. Roedd hi’n bwrw eira. Roedd hi bob amser yn bwrw eira adeg y Nadolig..’. Stori Hudol Dylan, ‘Nadolig Plentyn yng Nghymru’, yw’r ysbrydoliaeth ar gyfer cyfres o weithgareddau i chi eu mwynhau gartref. Cadwch lygad am ysgogiadau ysgrifennu, taflenni lliwio, chwileiriau, gemau a gweithgareddau crefftau’r Nadolig.

Cadwch lygad am Ddiwrnod 18 o’n Calendr Adfent Gweithgareddau lle bydd tîm Canolfan Dylan Thomas yn dangos i ni sut i greu addurn neu goronbleth hyfryd ar thema Dylan.

Ewch i Facebook, Twitter a’r wefan am ragor o fanylion a gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho.

Gweld Mwy

Chwaraeon ac Iechyd

Mae’r Nadolig yn nesáu ac er ein bod yn tueddu i fwyta, yfed a bod yn llawen ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’n bwysig i ni fod yn actif o hyd.

Cadwch lygad am Ddiwrnod 13 o’n Calendr Adfent Gweithgareddau lle bydd ein Tîm Chwaraeon ac Iechyd yn cyfri’r diwrnodau sydd ar ôl tan y Nadolig gyda 12 diwrnod o weithgareddau hwyl i gynyddu’ch lefelau gweithgarwch dyddiol, rhoi hwb i’ch iechyd meddwl – a gwneud i chi deimlo ychydig yn llai euog am fwyta holl ddanteithion yr ŵyl!

A chofiwch gadw llygad ar abertawe.gov.uk/parklives i weld gweithgareddau sy’n cael eu cynnal yn eich parc lleol.

Gweld Mwy

Llyfrgelloedd Abertawe

Cymerwch ychydig o amser i ffwrdd o brysurdeb bywyd i wrando ar gyfrifon [Facebook], [Instagram] a [Twitter] Llyfrgelloedd Abertawe i gael ychydig o hwyl yr ŵyl.

Trwy gydol mis Rhagfyr, bydd y tîm yn rhannu pennod y dydd o’r llyfr gwych ‘How Winston Delivered Christmas!’ gan Alex T Smith. Dilynir pob pennod gan weithgaredd difyr ar gyfer y teulu cyfan, o bobi i bom poms ac addurniadau bwrdd. Bydd digon o gopïau o’r llyfr ar gael yn Llyfrgelloedd Abertawe, a bydd hefyd yn deitl ymgyrch dim ciw, dim aros drwy gydol mis Rhagfyr fel llyfr llafar drwy ein gwasanaeth lawrlwytho gwych, ‘Borrowbox’.

Bydd tîm Llyfrgelloedd Abertawe hefyd yn lansio Bingo Llyfrau Nadolig, felly cydiwch mewn carden yn ein llyfrgell leol neu chwaraewch ar-lein (er yr hoffem weld eich wynebau!).

Os ydych yn chwarae ar-lein, cadwch y ddelwedd, defnyddiwch emojis Nadolig a lawrlwythwch lyfrau o Borrowbox neu RB Digital (byddwn ni’n gwirio).

Darllenwch 6 llyfr i oedolion a 5 i blant ac unwaith i chi weiddi ‘House’ dychwelwch eich cerdyn neu anfonwch e’ i Lyfrgelloedd Abertawe drwy [Facebook], [Instagram] neu [Twitter] a chewch eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill tocyn llyfr! Os hoffech gymryd rhan ar-lein, defnyddiwch y stwnshnod #BLlNLlyfrgelloedd Abertawe a chofiwch dagio Llyfrgelloedd Abertawe!

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i dawelu’ch meddwl neu ddifyrru’r rhai bach? Beth am lawrlwytho ac argraffu taflen liwio ymwybyddiaeth ofalgar y Nadolig a chofiwch rannu’ch campwaith gorffenedig, gan dagio Llyfrgelloedd Abertawe neu ddefnyddio #LlyfrgelloeddAbertawe.

Cadwch lygad am amserau stori, amserau rhigwm arbennig y Nadolig a gweithgareddau trwy gydol mis Rhagfyr.

Nawr bod y rhan fwyaf o lyfrgelloedd ar agor eto, gallwch godi un o’r bagiau llyfrau Nadolig gwych y mae’r timau wedi bod yn eu paratoi i chi eu benthyca – yn ogystal â llyfrau, bydd rhai pethau annisgwyl ynddynt! Eleni bydd y tîm hefyd yn dosbarthu pecynnau Origami’r Nadolig fel y gallwch wneud coeden Nadolig fach – mae’r rhain ar gael i oedolion a phlant, ond ar ôl iddynt fynd, bydd dim rhagor ar gael.

Gweld Mwy