fbpx

Groto Canol y Ddinas

Daw Groto Siôn Corn i Abertawe bob Nadolig i wireddu dymuniadau’r Nadolig a lledaenu hwyl yr ŵyl i blant Abertawe.

Caiff y rhai bach eu cyfarch gan goblynnod Siôn Corn cyn cwrdd â’r dyn ei hun. Bydd pob ymwelydd â’r groto’n cael anrheg Nadolig.Hefyd bydd cyfle i gael tynnu llun gyda Siôn Corn.

 

Ble?

Stryd Portland

Dyddiadau

  • TBC

Amseroedd agor

  • TBC