fbpx
Cyngherddau Dathlu’r Nadolig BBC NOW
Neuadd Brangwyn 14 Rhagfyr

Gwnaethom groesawu tymor y Nadolig i Abertawe mewn steil nos Sul 20 Tachwedd gyda’n Gorymdaith y Nadolig!

Roedd dawnswyr, bandiau, corau, fflotiau, offer chwyddadwy, cymeriadau wedi’u goleuo, tywysogesau, archarwyr a llawer mwy yn rhan ohoni – gan gynnwys Siôn Corn ei hun, a ddaeth ag ychydig o hwyl yr ŵyl gydag e’ er mwyn cynnau goleuadau’r Nadolig.

Peidiwch â phoeni os nad oeddech yno, neu os na allwch aros tan yr un nesaf – gallwch wylio fideo o’r uchafbwyntiau isod

Dewch i weld eich hoff dywysogesau ac archarwyr, ac i gael eich syfrdanu gan wisgoedd ac arddangosfeydd swynol wedi’u goleuo. Bydd gorymdaith eleni’n llawn hwyl yr ŵyl gan fod cannoedd o bobl ifanc o grwpiau cymunedol y ddinas wedi achub ar y cyfle i fod yn rhan ohoni.

Bydd Belle brydferth a’r Bwystfil, ceirw wedi’u goleuo ac adar enfawr hudol Gwledd y Gaeaf yn ymuno â chast o gannoedd ar gyfer Gorymdaith y Nadolig eleni yng nghanol y ddinas. Bydd cerbyd tywysoges, cymeriadau o’r sioe gerdd boblogaidd, ynghyd â chast o gannoedd o wirfoddolwyr o’r gymuned i’w gweld ar strydoedd canol y ddinas wrth i’r paratoadau gychwyn ar gyfer cyfnod y Nadolig.

Bydd hen ffefrynnau’n dychwelyd a rhai newydd yn ymuno, yn ogystal â goleuadau, cerddoriaeth, peiriannau eira, tân gwyllt a Siôn Corn ei hun! Paratowch i groesawu tymor yr ŵyl mewn steil!

Caiff dwy goeden Nadolig fawr eu goleuo – un ar ben uchaf Sgwâr y Castell a noddir gan John Pye Auctions ac un y tu allan i westy The Dragon Hotel, a noddir gan Abertawe’n Gweithio.

Mae digon o le ar lwybr eleni i chi sefyll ar wasgar, dewis eich lle ac aros i godi llaw wrth i Siôn Corn ddod heibio.

Hygyrchedd y wefan

Bydd synau uchel, goleuadau’n fflachio ac effeithiau arbennig yn ystod yr orymdaith – os oes angen rhywle mwy tawel arnoch i fwynhau’r orymdaith, bydd y rhan dawelaf ar ran isaf Ffordd y Brenin (ochr St Helen’s Road) a phen y Stryd Fawr a Stryd y Berllan. Ond dylech sylweddoli bod natur yr orymdaith yn golygu y bydd sŵn a goleuadau’n bresennol trwy gydol y digwyddiad. Os oes gennych unrhyw bryderon ac rydych am eu trafod ymhellach, ffoniwch ni ar 01792 635428. Bydd ardal wylio hygyrch ar gael ar Princess Way ac Orchard Street.

Os nad oeddech yn teimlo hwyl yr ŵyl cyn i’r orymdaith ddechrau, byddwch yn siŵr o’i deimlo erbyn y diwedd!

Diolch unwaith eto i noddwyr Gorymdaith y Nadolig Abertawe 2022!

Hoffem ddiolch yn fawr i gefnogwyr corfforaethol Gorymdaith y Nadolig Abertawe:

Nathanial Cars

sy’n darparu cerbydau ar gyfer yr orymdaith, gan gynnwys y

Abertawe’n Gweithio

sy’n helpu Trên Bach y Nadolig i godi stêm a noddwyr Coeden Nadolig Ffordd y Brenin.

First Cymru

sy’n cefnogi taith ein grwpiau cerdded.

John Pye

sy’n helpu i oleuo’n Coeden Nadolig yn Sgwâr y Castell.

Days Rental

Days Rental logo

sy’n helpu Siôn Corn i deithio ar draws y ddinas.

Morgan’s Hotel

Morgans hotel logo

sydd wedi cynnig cyfleusterau newid ar gyfer y grwpiau cerdded.

Oes gennych ddiddordeb mewn noddi’r digwyddiad hwn 2023?

Mae cyfleoedd nawdd ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.  Mae pecynnau ar gael sy’n addas i bob cyllideb y gellir eu teilwra i ddiwallu’ch anghenion a’ch amcanion.  I gael rhagor o wybodaeth am weithio gyda ni, e-bostiwch sales@swansea.gov.uk