fbpx
Sioe Awyr Cymru Gorffenaf 2-3
Rhagor o wybodaeth

Canolfan Dinas Abertawe

Nos Sul 21 Tachwedd 2021 dychwelodd ein Gorymdaith y Nadolig flynyddol, a rhaid dweud iddi ddychwelyd mewn ffordd hynod drawiadol!

Roedd dawnswyr, bandiau, corau, cerbydau sioe, offer chwyddadwy, tân gwyllt, cymeriadau a oedd yn goleuo, tywysogesau, archarwyr a mwy i’w gweld – ac wrth gwrs Siôn Corn yn ei sled a oedd wedi cynnau goleuadau’r Nadolig gan groesawu tymor yr ŵyl i Abertawe.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi i gyd eto’r flwyddyn nesaf, ond os nad ydych wedi gweld Gorymdaith y Nadolig yn Abertawe o’r blaen, cymerwch gip isod i weld beth sy’n digwydd!

Dewch i weld eich hoff dywysogesau ac archarwyr, ac i gael eich syfrdanu gan wisgoedd ac arddangosfeydd swynol wedi’u goleuo. Bydd gorymdaith eleni’n llawn hwyl yr ŵyl gan fod cannoedd o bobl ifanc o grwpiau cymunedol y ddinas wedi achub ar y cyfle i fod yn rhan ohoni.

Bydd Belle brydferth a’r Bwystfil, ceirw wedi’u goleuo ac adar enfawr hudol Gwledd y Gaeaf yn ymuno â chast o gannoedd ar gyfer Gorymdaith y Nadolig eleni yng nghanol y ddinas. Bydd cerbyd tywysoges, cymeriadau o’r sioe gerdd boblogaidd, ynghyd â chast o gannoedd o wirfoddolwyr o’r gymuned i’w gweld ar strydoedd canol y ddinas wrth i’r paratoadau gychwyn ar gyfer cyfnod y Nadolig.

Bydd hen ffefrynnau’n dychwelyd a rhai newydd yn ymuno, yn ogystal â goleuadau, cerddoriaeth, peiriannau eira, tân gwyllt a Siôn Corn ei hun! Paratowch i groesawu tymor yr ŵyl mewn steil!

 

Caiff dwy goeden Nadolig eu goleuo – un ar ben Sgwâr y Castell ac un y tu allan i westy The Dragon. Bydd cyflwynwyr o bartneriaid cyfryngau’r orymdaith, The Wave a Greatest Hits Radio, ar  lwyfannau ger y coed Nadolig i ddiddanu’r torfeydd a rhoi’r diweddaraf iddyn nhw.

Mae digon o le ar lwybr eleni i chi sefyll ar wasgar, dewis eich lle ac aros i godi llaw wrth i Siôn Corn ddod heibio. Sylwer: Does dim angen pasys COVID ar gyfer y digwyddiad hwn – mae’r math hwn o ddigwyddiad wedi’i eithrio. Does dim rhaid gwisgo mwgwd ond fe’ch cynghorir i wneud hynny lle mae llawer o bobl yn ymgynnull. Rydym yn annog pobl i wasgaru ar hyd y llwybr i helpu i ffrwyno ymlediad COVID.

 

 

Hygyrchedd y wefan

Bydd synau uchel, goleuadau’n fflachio ac effeithiau arbennig yn ystod yr orymdaith – os oes angen rhywle mwy tawel arnoch i fwynhau’r orymdaith, bydd y rhan dawelaf ar ran isaf Ffordd y Brenin (ochr St Helen’s Road) a phen y Stryd Fawr a Stryd y Berllan. Ond dylech sylweddoli bod natur yr orymdaith yn golygu y bydd sŵn a goleuadau’n bresennol trwy gydol y digwyddiad. Os oes gennych unrhyw bryderon ac rydych am eu trafod ymhellach, ffoniwch ni ar 01792 635428. Bydd ardal wylio hygyrch ar gael ar Princess Way ac Orchard Street.

Os nad oeddech yn teimlo hwyl yr ŵyl cyn i’r orymdaith ddechrau, byddwch yn siŵr o’i deimlo erbyn y diwedd!