fbpx
Barod Amdani - Dewch i Fae Abertawe. Yn gyfrifol.
Mwy o wybodaeth

Wrth i gyfyngiadau COVID-19 barhau i gael eu llacio, mae nifer o’n lleoliadau diwylliannol a hamdden yn Abertawe’n dechrau ailagor ac ailddechrau gwasanaethau. Isod, gallwch ddod o hyd i’r newyddion diweddaraf ynghylch pa leoliadau sy’n ailagor, pryd y mae lleoliadau eraill yn bwriadu ailagor, ac unrhyw wybodaeth allweddol a newidiadau i’w gweithrediadau arferol.

Gorchuddion Wyneb

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, o ddydd Llun (14 Medi) bydd gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus dan do, megis siopau a thoiledau cyhoeddus. Mae plant dan 11 oed a phobl â chyflyrau iechyd wedi’u heithrio.

Sicrhewch eich bod chi’n dilyn yr arweiniad diweddaraf ac yn talu sylw i unrhyw arwyddion sydd ar gael mewn unrhyw le cyhoeddus dan do rydych chi’n ymweld ag ef. Rhagor o wybodaeth.

Lido Blackpill

Gallwch fwynhau parc dŵr awyr agored am ddim Abertawe gyda’i bad sblasio a’r atyniadau dŵr wrth i Lido Blackpill ailagor ddydd Gwener 21 Awst rhwng 9am a 5pm, 7 niwrnod yr wythnos tan 27 Medi (yn amodol ar y tywydd).

Gyda digonedd o atyniadau gerllaw gan gynnwys Gerddi Clun a Bae Abertawe arobryn, mae digon o bethau i’w gwneud i sicrhau diwrnod mas gwych i’r teulu.

Gallwch fwynhau’r ardal chwarae i blant, y graig ddringo a’r cyfleusterau picnic. Ond byddwch yn gyfrifol.

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, o ddydd Llun (14 Medi) bydd gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus dan do, megis siopau a thoiledau cyhoeddus. Mae plant dan 11 oed a phobl â chyflyrau iechyd wedi’u heithrio.

Sicrhewch eich bod chi’n dilyn yr arweiniad diweddaraf ac yn talu sylw i unrhyw arwyddion sydd ar gael mewn unrhyw le cyhoeddus dan do rydych chi’n ymweld ag ef. Rhagor o wybodaeth.

Llyfrgelloedd Abertawe

Mae gwasanaethau’r llyfrgell yn ailddechrau mewn rhagor o safleoedd sy’n cynnwys y gwasanaethau canlynol:

Cliciwch ar y dolenni i gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys pa lyfrgelloedd sy’n cynnwys y gwasanaethau.

O 1 Medi gallwch bori am lyfrau mewn llyfrgelloedd penodol yn Abertawe, yn amodol ar niferoedd cyfyngedig o gwsmeriaid. Cewch ragor o wybodaeth yma.

O ddydd Llun 14 Medi bydd hi’n orfodol i wisgo mygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do gan gynnwys llyfrgelloedd (mae eithriadau’n berthnasol i bobl benodol). Ni ddarperir mygydau wyneb yn unrhyw un o’n llyfrgelloedd felly bydd angen i chi ddod â’ch mwgwd eich hun. Darllenwch ragor am ein mesurau diogelwch.

 

Amgueddfeydd, orielau a lleoliadau diwylliannol

Ar hyn o bryd mae Amgueddfa Abertawe, Oriel Gelf Glynn Vivian, Archifau Gorllewin Morgannwg, Arddangosfa Dylan Thomas a Neuadd Brangwyn yn parhau i fod ar gau.

 

 

 

Wrth i’r cyfyngiadau barhau i gael eu llacio ac wrth i’n lleoliadau ddechrau ailagor, cofiwch fod yn gyfrifol, yn ystyriol, dilynwch y cyfarwyddiadau diogelwch, a Joiwch Bae Abertawe. yn gyfrifol.