fbpx
Cyngherddau Dathlu’r Nadolig BBC NOW
Neuadd Brangwyn 14 Rhagfyr
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Welsh Surfing Federation Surfing School

Mae ysgol syrffio'r WSF yn addysgu syrffio i ddechreuwyr pur a'r rhai sydd am wella.

Make a booking

07702568398

http://surfschool.wsf.wales

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Welsh Surfing Federation Surfing School

Yn dysgu syrffio i ddechreuwyr a'r rhai sydd am wella. Wedi'i berchenogi a'i reoleiddio gan Ffederasiwn Syrffio Cymru, y corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer syrffio yng Nghymru. Sefydlwyd ym 1981.

Mae ysgol syrffio'r WSF yn addysgu syrffio i ddechreuwyr pur a'r rhai sydd am wella.

Darperir yr holl gyfarpar ym mhob gwers.

Rydym yn defnyddio byrddau syrffio nofiadwy a diogel er mwyn ei gwneud hi'n haws i ddysgu syrffio.

Mae gennym amrywiaeth eang o siwtiau dŵr ar gyfer yr haf a'r gaeaf i ddynion, menywod a phlant ynghyd ag esgidiau siwt ddŵr.

Mae gan yr holl hyfforddwyr ddyfarniadau Hyfforddwyr Syrffio ac Achubwyr Bywyd Traeth ynghyd â datgeliadau GDG/SCT. Mae gennym hanes profedig o addysgu mewn ffordd ddifyr ac effeithiol am ein bod wedi cynnal gwersi yn Llangynydd ers dechrau'r 1980au.

Ffederasiwn Syrffio Cymru, sef y corff llywodraethu nid er elw ar gyfer syrffio yng Nghymru, sy'n berchen ar yr ysgol syrffio. Fel ysgol syrffio a gymeradwyir gan Ffederasiwn Syrffio Cymru, rydym yn gweithredu mewn ffordd lle'r ystyrir mai diogelwch yw'r gofyniad pwysicaf mewn gwers.

Ni yw'r unig ysgol syrffio â chanolfan barhaol yn Llangynydd ym mro Gŵyr.

Ar agor o ddechrau'r gwanwyn tan ddiwedd yr hydref bob dydd yn y tymor brig ac ar ddyddiadau dethol fel arall. Argymhellir eich bod yn cadw lle, ond nid yw bob amser yn angenrheidiol.

Welsh Surfing Federation Surfing School
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Croeso i deuluoedd Parcio ar y safle Achubwr bywyd (Mai-Medi) Cludiant cyhoeddus tua 400m Lluniaeth tua 100m Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Addas i chwaraeon dŵr Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Open 9am - 5pm.

Cyswllt

Cyfeiriad post

Llangennith
Swansea
SA3 1JD

surfschool.wsf.wales

E-bost

bookings@wsfsurfschool.co.uk

Ffoniwch ni

07702568398

Gwobrau

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd