Village The Hotel Club Swansea

Byw bywyd. Caru bywyd... popeth dan yr unto yng Ngwesty Clwb y Village Abertawe.
Croeso Cymru
Listed
# 01792 341270 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Village The Hotel Club Swansea


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Wheelchair access Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Pwll dan do Cyfleusterau haearn smwthio Trwyddedig Lifft Parcio preifat Restaurant / Café Teledu lloeren yn yr ystafell Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Canolfan ffitrwydd / campfa Gwasanaeth ystafell ar gael Cyfleusterau cyfarfod Sba Toiled Hygyrch Groups Welcome Licensed Wedding Venue


Designation

Arall


Cewch steil, cyfle i fod yn gyfforddus a'r cyfleusterau gorau yng ngwestai hamdden VILLAGE. Gwesty modern, ystafelloedd gwely steilus â gwelyau Sealy ZZZzzz a fydd yn sicrhau noson berffaith o gwsg, gan gynnwys system reoli'r tymheredd, teledu sgrîn fflat a chyfleusterau i osod I-pod - dyma rai o'r pethau gwych sydd gennym yn ein hystafelloedd sydd wedi'u hysbrydoli gan steil. UpperDeck - os ydych am gael ystafell wely well, dyma'r un i gael; Gwely Sealy y Village, duvet a dillad gwely cyfforddus, Starbucks yn yr ystafell, gwefan breifat UpperDeck, doc seinydd Bose, pethau ymolchi sy'n werth eu dwyn a SkyMovies.

WiFi am ddim ar draws y gwesty a'r maes parcio. Starbucks yng nghyntedd y gwesty. Mae gan y mwyafrif o westai modern gampfa, ond mae'r VILLAGE yn mynd gam ymhellach gyda'i ganolfannau ffitrwydd sy'n llawn cyfarpar, dosbarthiadau ffitrwydd mewn grŵp a chyfle i nofio mewn pwll nofio 25 metr o hyd.

Amrywiaeth o fwyd a diog ym mwyty Vinny & Vino World Tour Kitchen gydag awyrgylch gyfoes, ymlaciol - mae'n bosib i ddau berson fwyta pryd o fwyd am £29 rhwng dydd Llun a dydd Iau.

Cymerwch dafarn Brydeinig dda, ychwanegwch fesur mawr o steil a joch da o gymeriad. Croeso i'r Victory Pub & Kitchen. Yn gweini peint gwych - gan gynnwys cyrfau lleol gwadd - bwyd tafarn go iawn a chwaraeon byw - dyma'ch tafarn leol i ffwrdd o'ch cartref.

Ni waeth beth yw'r achlysur, rydym yn hoffi parti. Mae rhywbeth i bawb yn y Village, gyda'n partïon a'n nosweithiau teyrnged gydag enwau mawr a'r perfformwyr gorau yn fyw ar y llwyfan drwy lygaid newydd! Dewiswch y Village fel lle i ddathlu gyda'ch cydweithwyr, eich ffrindiau a'ch teulu.

Lleoedd cyfarfod hyblyg, modern, cyfarpar o'r radd flaenaf a'r hanfodion megis WiFi am ddim a lleoedd parcio i bob gwestai. Mae pob Gwesty Clwb y Village wedi'i leoli ger prif ganolfannau trafnidiaeth a gall ein harbenigwyr trefnu digwyddiadau drefnu

Cyfeiriad post:
Langdon Road
SA1 Waterfront
Swansea
SA1 8QY

Rhif ffôn:
# 01792 341270   

Cyfeiriad e-bost:
@ reception.swansea@village-hotels.com

Gwefan:
W www.village-hotels.co.uk/hotels/swansea/

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
Listed
Cyfanswm yr ystafelloedd: 114
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £0.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd
/ Gwell mynediad i bobl â nam ar y golwg
/ Gwell mynediad i bobl â nam ar y clyw

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd >

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.