fbpx
Ydych chi’n drist bod yr haf yn dod i ben?
Gweld Mwy
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Village The Hotel Club Swansea

Byw bywyd. Caru bywyd... popeth dan yr unto yng Ngwesty Clwb y Village Abertawe.

Make a booking

01792 341270

https://www.village-hotels.co.uk/hotels/swansea/

Croeso Cymru Listed

Village The Hotel Club Swansea

Cewch steil, cyfle i fod yn gyfforddus a'r cyfleusterau gorau yng ngwestai hamdden VILLAGE. Gwesty modern, ystafelloedd gwely steilus â gwelyau Sealy ZZZzzz a fydd yn sicrhau noson berffaith o gwsg, gan gynnwys system reoli'r tymheredd, teledu sgrîn fflat a chyfleusterau i osod I-pod - dyma rai o'r pethau gwych sydd gennym yn ein hystafelloedd sydd wedi'u hysbrydoli gan steil. UpperDeck - os ydych am gael ystafell wely well, dyma'r un i gael; Gwely Sealy y Village, duvet a dillad gwely cyfforddus, Starbucks yn yr ystafell, gwefan breifat UpperDeck, doc seinydd Bose, pethau ymolchi sy'n werth eu dwyn a SkyMovies.

WiFi am ddim ar draws y gwesty a'r maes parcio. Starbucks yng nghyntedd y gwesty. Mae gan y mwyafrif o westai modern gampfa, ond mae'r VILLAGE yn mynd gam ymhellach gyda'i ganolfannau ffitrwydd sy'n llawn cyfarpar, dosbarthiadau ffitrwydd mewn grŵp a chyfle i nofio mewn pwll nofio 25 metr o hyd.

Amrywiaeth o fwyd a diog ym mwyty Vinny & Vino World Tour Kitchen gydag awyrgylch gyfoes, ymlaciol - mae'n bosib i ddau berson fwyta pryd o fwyd am £29 rhwng dydd Llun a dydd Iau.

Cymerwch dafarn Brydeinig dda, ychwanegwch fesur mawr o steil a joch da o gymeriad. Croeso i'r Victory Pub & Kitchen. Yn gweini peint gwych - gan gynnwys cyrfau lleol gwadd - bwyd tafarn go iawn a chwaraeon byw - dyma'ch tafarn leol i ffwrdd o'ch cartref.

Ni waeth beth yw'r achlysur, rydym yn hoffi parti. Mae rhywbeth i bawb yn y Village, gyda'n partïon a'n nosweithiau teyrnged gydag enwau mawr a'r perfformwyr gorau yn fyw ar y llwyfan drwy lygaid newydd! Dewiswch y Village fel lle i ddathlu gyda'ch cydweithwyr, eich ffrindiau a'ch teulu.

Lleoedd cyfarfod hyblyg, modern, cyfarpar o'r radd flaenaf a'r hanfodion megis WiFi am ddim a lleoedd parcio i bob gwestai. Mae pob Gwesty Clwb y Village wedi'i leoli ger prif ganolfannau trafnidiaeth a gall ein harbenigwyr trefnu digwyddiadau drefnu

Designation

Arall

Village The Hotel Club Swansea
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Wheelchair access Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Pwll dan do Cyfleusterau haearn smwthio Trwyddedig Lifft Parcio preifat Bwyty / Caffi Teledu lloeren yn yr ystafell Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Canolfan ffitrwydd / campfa Gwasanaeth ystafell ar gael Cyfleusterau cyfarfod Sba Toiled Hygyrch Groups Welcome Licensed Wedding Venue

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Langdon Road
SA1 Waterfront
Swansea
SA1 8QY

www.village-hotels.co.uk/hotels/swansea/

E-bost

reception.swansea@village-hotels.com

Ffoniwch ni

01792 341270

Gwobrau

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

Listed

Tariffau

  • Cyfanswm yr ystafelloedd 114
  • Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from £0.00

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd
  • Gwell mynediad i bobl â nam ar y golwg
  • Gwell mynediad i bobl â nam ar y clyw

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd