Verdi's

Caffi, parlwr hufen iâ a bwyty trwyddedig a reolir gan deulu yw Verdi’s gydag enw da am flas a safon Eidalaidd go iawn.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 369135 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Wheelchair access Croeso i deuluoedd Trwyddedig Toiledau Toiled Hygyrch


Rydym ar lan y môr ym mhentref pysgota Fictoraidd y Mwmbwls, Abertawe – man geni Dylan Thomas.

Mae gennym seddi awyr agored a dan do ar gyfer hyd at 400 o bobl, gyda phob sedd yn mwynhau golygfeydd panoramig anhygoel ar draws Bae Abertawe.

Rydym yn ymfalchïo yn ein hamrywiaeth o goffis Eidalaidd, ac nid yw’r gydnabyddiaeth rydym wedi’i hennill wedi dod ar hap a damwain. Mae crefftwaith y gwneuthurwyr coffi Eidalaidd yn gelfyddyd gain a medrus sy’n cymryd blynyddoedd i’w meistroli. DYMA’R lle am cappuccino, espresso, latte macchiato etc!

Caiff hyd at 30 blas gwahanol o hufen iâ Eidalaidd hufen ffres arobryn eu creu bob dydd gan ddefnyddio’r llaeth a’r hufen gorau o’r llaethdai lleol.

Mae ein holl fara, cacennau, sgonau, pasteiod, semifreddi a phwdinau’n rhai cartref hefyd.

Mae’r amrywiaeth llawn o flasau hefyd yn cael eu gweini yn ein hadran gludfwyd – mae cynwysyddion thermol sy’n cadw tymheredd rhew am 4 i 6 awr ar gael i’r rhai sy’n dod o bell.

Mae bwyty Verdi’s yn enwog am greu pizza a phasta cartref, y mae llawer ohonynt yn ryseitiau teulu traddodiadol. Mae’r fwydlen hefyd yn cynnwys detholiad eang o brydau llysfwytäol.

Cyfeiriad post:
Knab Rock
Mumbles Road
Mumbles
Swansea
SA3 4EN

Rhif ffôn:
# 01792 369135   

Cyfeiriad e-bost:
@ admin@verdis-cafe.co.uk

Gwefan:
W www.verdis-cafe.co.uk

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open from 10am Every Day Closing Times - April, May & October - 9pm June to September - 9.30pm (10pm in School Holidays) (Close 6pm Monday to Thursday in Winter)

Gwobrau

Food Hygiene Rating 5

Food Hygiene Rating 5

Hygyrchedd

Bwydydd

  • Eidalaidd
  • Hufen Iâ / Pwdin
  • Pizza

Gwybodaeth deiet

  • Llysieuiol
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.