fbpx
Parklives- weithgareddau difyr a ddim yn eich parc lleol
Rhagor o wybodaeth
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Tir-Cethin Farm Luxury Barn Holidays

Dwy ysgubor wedi'u eu trawsnewid i lety moethus 5* yn lleoliad gwledig, delfrydol penrhyn Gŵyr.

Make a booking

07876 030985

http://www.tircethinfarm.co.uk

Croeso Cymru * * * * *

Tir-Cethin Farm Luxury Barn Holidays

Dwy ysgubor wedi'u eu trawsnewid i lety moethus 5* yn lleoliad gwledig, delfrydol penrhyn Gŵyr. Lle gwych am seibiannau byr a gwyliau bythgofiadwy i'r teulu.

Mae Fferm Tir-Cethin yn cynnwys dwy ysgubor wedi'u trawsnewid i lety moethus. Mae'r Llaethdy a'r Beudy wedi derbyn 5 seren gan Croeso Cymru ac mae lle i hyd at 7 oedolyn yn lleoliad gwledig, delfrydol penrhyn Gŵyr.

Tir-Cethin yw'r unig ddarparwr llety yn yr ardal sydd wedi ennill y Wobr Aur tra chwenychedig gan y Cynllun Busnes Twristiaeth Werdd.

Mae'r Cynllun Busnes Twristiaeth Werdd yn cydnabod y busnesau twristiaeth hynny sy'n gwneud ymdrech arbennig i leihau effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol andwyol eu gweithredoedd twristiaeth.Designation

Hunanarlwyo

Cyfleusterau
Croeso i blant Croeso i deuluoedd Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio preifat Teledu lloeren Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Tir-Cethin Farm
Three Crosses
Swansea
SA4 3NA

www.tircethinfarm.co.uk

E-bost

info@tircethinfarm.co.uk

Ffoniwch ni

07876 030985

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Green Tourism Gold Award

Achrediadau

We're Good to Go

We're Good to Go

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr unedau 2
  • Cysgu (isafswm) 2
  • Cysgu (uchafswm) 7
  • Prisiau (yr uned yr wythnos) o 400.00