The Worm's Head Hotel

Gwesty teuluol 2 seren achrededig gan Croeso Cymru, gyda chyfleusterau ensuite ym mhob ystafell a golygfeydd gwych o Ben Pyrod a Bae Rhosili.
Croeso Cymru
* * *
# 01792 390512 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Trwyddedig Restaurant / Café Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Toiled Hygyrch Groups Welcome Licensed Wedding Venue


Designation

Gwesty bach


Gwesty teuluol 2 seren achrededig fel 'Gwesty bach' gan Croeso Cymru, ag 17 o ystafelloedd gwely, pob un â chyfleusterau ensuite a golygfeydd gwych o ynys y storm, Pen Pyrod a hyfrydwch mawreddog Bae Rhosili.

Mae cyfleusterau eraill yn cynnwys ein bar gwledig traddodiadol, Bar Helvetia, sydd ar agor rhwng 11.30am a 11pm, yn gwerthu dewis arbennig o gyrfau cenedlaethol go iawn, gwinoedd gwych a gwirodydd premiwm cenedlaethol wedi'u brandio a rhai rhanbarthol, diodydd meddal yn ogystal â choffi wedi'i ferwi'n ffres a dewis gwych o de a chacennau.

Mae bwydlen dafarn lawn sy'n defnyddio cynnyrch a chynhwysion lleol lle y bo'n bosib ar gael yn ddyddiol, yn ogystal â phrydau dyddiol arbennig ein bwrdd du rhwng 12pm a 9pm. Popeth o steciau i bysgod ffres arbennig a phasteiod blasus a chigoedd tymhorol. Bydd y bwydydd hyn yn cael eu gweini yn Bar Helvetia neu yn awyrgylch arall ein Bay Lounge, neu, os bydd y tywydd yn caniatau, bydd bwyd yn cael ei weini ar ein teras y tu allan â golygfeydd dihafal o fynydd Rhosili, Bae Rhosili a Phen Pyrod.

Mae WiFi am ddim ar gael yn y gwesty. Mae croeso i deuluoedd. Ni chaniateir unrhyw gŵn oni bai am gŵn tywys.

Cyfeiriad post:
Rhossili
Gower
Swansea
SA3 1PP

Rhif ffôn:
# 01792 390512   

Cyfeiriad e-bost:
@ info@thewormshead.co.uk

Gwefan:
W www.thewormshead.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * *
Cyfanswm yr ystafelloedd: 17
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £0.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.