King Arthur Hotel

Mae'r King Arthur yn westy gwledig hyfryd, traddodiadol a chyfeillgar sy'n gysylltiedig â chwedlau, yng nghanol penrhyn hardd Gŵyr.
Croeso Cymru
* * *
# 01792 390775 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

King Arthur Hotel


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Gwely crud ar gael Ystafelloedd ag ensuite Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Sychwr gwallt Cyfleusterau haearn smwthio Trwyddedig Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Restaurant / Café Teledu lloeren Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Teledu yn yr ystafelloedd Wi-Fi Cyfleusterau cyfarfod Toiled Hygyrch Groups Welcome Licensed Wedding Venue


Designation

Tafarn


Rydym yn enwog am ein cyrfau traddodiadol (fel arfer mae pedwar neu bump ar gael) a bwyd cartref blasus. Rydym yn cynnig bwydlen draddodiadol helaeth a detholiad eang o brydau arbennig, gan gynnwys pysgod a helgig tymhorol sy'n cael eu dal yn lleol. Caiff ein holl fwydlenni eu gweini yn y bwyty, yr ystafell i deuluoedd, y prif far ac yn yr ardd flaen pan fydd y tywydd yn ffafriol.

Rydym yn cynnig deunaw ystafell wely gyfforddus sydd wedi'u dodrefnu'n chwaethus â theledu, ffôn a chyfleusterau gwneud te/coffi ac mae bath a chawod en-suite ynddynt i gyd. Hefyd, mae gennym fwthyn un ystafell wely o'r 18fed ganrif.

Mae ein neuadd wledda, Avalon, yn lleoliad unigryw ar gyfer priodasau, cynadleddau a phartïon. O'i chwmpas, ceir gerddi sydd wedi'u tirlunio'n hyfryd, gyda phwll lilïau, rhaeadr a golygfeydd dros gefn gwlad Gŵyr.

Gan orwedd o dan Gefn Bryn, ni yw'r canolbwynt ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau, yn ogystal â bod yn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio.

Cyfeiriad post:
King Arthur Hotel
Higher Green
Reynoldston
Gower
Swansea
SA3 1AD

Rhif ffôn:
# 01792 390775   

Cyfeiriad e-bost:
@ info@kingarthurhotel.co.uk

Gwefan:
W www.kingarthurhotel.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * *
Cyfanswm yr ystafelloedd: 19
Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from: £85.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Croeso i feicwyr

Croeso i feicwyr

Gwobr Twristiaeth Bae Abertawe: Tafarn neu Far Gorau (2012)

Gwobr Twristiaeth Bae Abertawe: Tafarn neu Far Gorau (2012)

Swansea Bay Tourism Award: Best Pub Grub (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Pub Grub (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Highly Commended - Best Wedding Experience (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Highly Commended - Best Wedding Experience (2014)

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Swansea Bay Good Food Circle Member

Swansea Bay Good Food Circle Member

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Swansea Bay Tourism Award Winner 2017

Swansea Bay Tourism Award Finalist 2017

Swansea Bay Tourism Award Finalist 2017
Swansea Life Awards 2017

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Lawrlwytho datganiad hygyrchedd >

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.