fbpx
Gwobrau Chwaraeon Abertawe mewn cydweithrediad a Freedom Leisure
Enwebwch nawr
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

The Bay View

Bar arobryn a bwyty Thai mewn adeilad eiconig. Cynigir dewis mawr o fwyd Thai bob dydd a cherddoriaeth fyw drwy gydol y flwyddyn.

Make a booking

01792 652610

http://www.bayviewswansea.com/

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

The Bay View

Yn y Bay View, gallwch ymlacio ger y tân yn y lolfa, mwynhau cwrw yn y bar neu werthfawrogi ein gwasanaeth gwych yn y bwyty bob dydd o'r wythnos. Rydym mewn lleoliad arbennig ar hyd y glannau, lle gwych i ddod ar ôl mynd am dro hir ar hyd Bae Abertawe!

Mae cerddoriaeth fyw bob nos Fawrth gyda noson meic agored a gynhelir gan Ross Bullitt bob nos Wener gyda cherddorion gorau Abertawe.

Ymunwch â ni am ginio o ddydd Llun i ddydd Sadwrn - cwrs cyntaf a phrif gwrs am £5.95. Ar ddydd Sul rydym yn cynnig bwffe lle gallwch fwyta llond eich bol gyda gwasanaeth bwrdd am £9.95.

Mae gan y dafarn amrywiaeth gwych o gwrw, gan gynnwys lagers casgen a chyfandirol megis Hoegaarden, Staropramen a Leffe. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o goffi. Yn ogystal, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o winoedd a ddewisir ac a ddarperir gan ein masnachwr gwin lleol hyfryd, ND Johns.

Rydym bellach ar gael ar gyfer partïon, achlysuron a chynadleddau heb dâl hurio, a chydag opsiynau bwffe Thai.

Mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ffonio 01792 652610 neu e-bostio yn thebayviewswansea@gmail.com

The Bay View
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Wheelchair access Adloniant nos Croeso i deuluoedd Trwyddedig Cerddoriaeth fyw Ardaloedd i anifeiliaid anwes Cludfwyd Toiledau Wi-Fi Toiled Hygyrch

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Monday to Thursday: 12pm - 3pm and 6pm - 11pm (kitchen closes at 10pm).
Friday: 12pm - 1am (kitchen open 12pm - 3pm and 6pm - 10pm).
Saturday: 12pm - 1am (kitchen open 12pm - 3pm and 6pm - 10pm).
Sunday: 12pm - 11pm (kitchen open 12pm - 9pm).

Cyswllt

Cyfeiriad post

400 Oystermouth Road
Swansea
SA1 3UL

www.bayviewswansea.com/

E-bost

01792 652610

Ffoniwch ni

01792 652610

Gwobrau

Food Hygiene Rating 5

Food Hygiene Rating 5

Bwyd

Gwybodaeth deiet

  • Dim glwten
  • Dim cnau
  • Llysieuiol

Hygyrchedd