fbpx
Gwnewch Fae Abertawe'n Lle Hapus i chi yn 2021!
Gwyliwch y fideo
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Taliesin Arts Centre

Dyddiau Dawns Digidol! Dydd Gwener 24 – 31 Gorffennaf 2020 www.taliesinartscentre.co.uk Yn dilyn cyngor diweddar y Llywodraeth, mae'r lleoliad hwn ar gau dros dro. Cysylltwch â'r lleoliad yn uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth, manylion ein gweithgareddau ar-lein ac unrhyw ymholiadau.

Make a booking

01792 602060

http://www.taliesinartscentre.co.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Taliesin Arts Centre

Dyddiau Dawns Digidol
Dydd Gwener 24 - Dydd Gwener 31 Gorffennaf 2020

Yn agor 24 a 25 Gorffennaf, ac ar gael ar-lein tan ddydd Gwener 31 Gorffennaf

Mae Dance Days Digital yn cyfuno darnau dawns wedi'u recordio, gweithdai dawns a darllediad byw o draeth yn rhywle yng Nghymru! Mae digwyddiadau ar gael ar Youtube (taliesin swansea) a Facebook (@taliesinfanpage). Ewch i wefan Taliesin i gael manylion yr holl ddigwyddiadau.
Agorwyd ym mis Mehefin 1984, mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin wrth gwraidd Campws Singleton Prifysgol Abertawe. Mae Taliesin yn ganolfan ranbarthol o ragoriaeth ddiwylliannol yn y celfyddydau perfformio. Mae'r ganolfan yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau byw, darllediad byw a ffilm, gan daflu rhaff achub celfyddydau i drigolion ac ymwelwyr Abertawe a Gorllewin Cymru.

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn perthyn I Brifysgol Abertawe ac yn cael ei rheoli ganddi, ac fe'i cydnabyddir gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau Perfformio. Diolch i nawdd gynyddu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, mae'r ganolfan gelfyddydau yn cymryd cynyrchiadau y tu allan i'r theatr, yn cynnal Dyddiau Dawns, ŵyl flynyddol yng nghanol dinas Abertawe, a chynyrchiadau teithiol a chyd-gynyrchiadau i leoliadau ledled Cymru a y tu hwnt.

Mae Taliesin yn falch o weithio gydag artistiaid Cymreig ac wedi gwahodd nifer o artistiaid annibynnol i ddod yn Artistiaid Cyswllt Taliesin. Mae'r cysylltiad agosach hon yn darparu ar gyfer hyd yn oed yn fwy cydweithio cynhyrchiol wrth wneud celf newydd o ansawdd uchel ar gyfer Abertawe a thu hwnt.

Taliesin Arts Centre
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Trwyddedig Lifft Cerddoriaeth fyw Parcio ar y safle Bwyty / Caffi Toiledau Wi-Fi Toiled Hygyrch Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
No No No No No No No

Oriau agor

Yn dilyn y cyngor diweddar gan y llywodraeth, mae’r lleoliad hwn ar gau dros dro. Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth ac os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Cyswllt

Cyfeiriad post

Taliesin Arts Centre
Swansea University
Singleton Park
Swansea

SA2 8PZ

www.taliesinartscentre.co.uk

E-bost

office@taliesinartscentre.co.uk

Ffoniwch ni

01792 602060

Hygyrchedd

  • Gwell mynediad i bobl â nam symudedd
  • Gwell mynediad i bobl â nam ar y golwg
  • Gwell mynediad i bobl â nam ar y clyw