Gower Stand Up Paddle

Rydym yn darparu hyfforddiant proffesiynol ac anturiaethau hyblyg i sicrhau eich bod yn mwynhau'ch taith i Abertawe a Gŵyr.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
M +447799 062447 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Gower Stand Up Paddle


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Toiledau Cyfleusterau cyfarfod Maes parcio agosaf tua 100m Addas i chwaraeon dŵr


Drwy rannu ein gwybodaeth am arfordir hyfryd Gŵyr, rydym yn gobeithio y byddwch yn gallu profi llonyddwch a phleser Padlo Bwrdd ar eich Traed ar hyd yr arfordir neu gyffro syrffio'ch ton gyntaf a bod yn yr awyr agored a mwynhau ymarfer corff.

PADLO BWRDD AR EICH TRAED
Mae padlo bwrdd ar eich traed yn gamp ddŵr hawdd, hygyrch ac amrywiol sy'n cynnig ffordd wych i bobl gael profi'r dŵr, er efallai na fyddwch yn gwlychu hyd yn oed!

Dyma un o'r gweithgareddau mwyaf poblogaidd erioed ymhlith cyfranogwyr am y tro cyntaf!

Bydd eich sesiwn gyflwyno gyntaf yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r offer (bwrdd a phadl) a sut gall y darnau hyn o offer gyflwyno camp hynod ddifyr sy'n gweithio ar eich techneg cydbwyso craidd ac yn caniatáu i chi archwilio'r arfordir neu'r dyfrffyrdd mewndirol.

O'r man hwn gallwn eich dysgu sut i syrffio neu efallai y byddwch am badlo o gwmpas penrhyn Gŵyr a gweld y golygfeydd cyfarwydd o bersbectif gwahanol ar antur arfordirol.

Rydym hefyd yn cynnig clinigau syrffio SUP penodol a gallwn frolio bod ein prif hyfforddwr wedi bod yn Bencampwr Prydain ddwywaith!

Bydd ein sesiynau hyfforddi ar gyfer rasys yn eich paratoi ar gyfer un o'n digwyddiadau 'Rasys Gŵyr' os ydych yn mwynhau bod yn gystadleuol.

RHENTU
Os ydych wedi padlo bwrdd ar eich traed o'r blaen, rydym hefyd yn cynnig cyfle i chi rentu bwrdd padlo am awr neu am y diwrnod a gallwn awgrymu'r lleoedd gorau i badlo iddynt ar y diwrnod.

CLWB SUP
P'un a ydych yn lleol neu'n ymweld am gwpl o ddyddiau, galwch heibio a chymerwch ran yn un o'n sesiynau padlo clwb 'SUP' ar nos Fercher.
Mae profiad blaenorol yn hanfodol am ein bod yn bwriadu mynd â phadlwyr allan i leoliadau newydd a'u helpu i archwilio a gwella

Cyfeiriad post:
The SUP Hut / Gower Kite Riders
Francis Street
Brynmill
Swansea
SA1 4NH

Rhif ffôn:
# 01792 446511    M +447799 062447

Cyfeiriad e-bost:
@ mail@supgower.com

Gwefan:
W www.supgower.com

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
×

Oriau agor:

Open 10am - 5pm.

Gwybodaeth oriau agor:

You can visit our showroom at The SUP Hut , Francis Street, Swansea, West Glamorgan SA1 4NH. We are directly opposite City Dental. We might be out on the water paddling or on the beach kiting with customers, so please call to find out if we are in. Thanks.

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

We work closely with Water Skills Academy, WSA.

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.