The Ship Inn

Mae The Ship Inn yn darparu amgylchedd cynnes a chroesawgar i bawb sy'n ymweld ag arfordir Gŵyr.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 390204 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

The Ship Inn


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Adloniant nos Croeso i deuluoedd Trwyddedig Cerddoriaeth fyw Ardaloedd i anifeiliaid anwes Toiledau Wi-Fi Toiled Hygyrch Groups Welcome


Wedi'i lleoli yng nghalon Porth Einon, Gŵyr. Mae The Ship Inn yn cynnig tafarn sydd newydd ei hailwampio, gyda drws morol gwledig. Rydym yn gweini bwyd drwy'r dydd ac yn addo gwasanaeth ardderchog.

Dewch i ymlacio a chael blas ar gyrfau arobryn Gower Brewery.

Cyfeiriad post:
The Ship Inn,
Port Eynon,
Gower
SA3 1NN

Rhif ffôn:
# 01792 390204   

Cyfeiriad e-bost:
@ info@shipinngower.co.uk

Gwefan:
W www.shipinngower.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Google+

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Mon - Thurs: 12:00 – 23:30 Fri-Sat: 12:00 – 00:00 Sun: 12:00 – 22:30

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

  • Dim glwten
  • Dim cnau
  • Llysieuiol
  • Fegan
  • Dim gwenith
  • Dim llaeth
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.