fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2024
15 - 17 Mehefin
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Seren Retreat

Noddfa dawel arbennig yng nghalon hardd penrhyn Gŵyr yw Seren Retreat, gyda'i arfordir godidog a'i natur ddigyffwrdd.

Make a booking

+44 (0)1792 371421

http://www.serenretreat.com

Croeso Cymru * * * *

Seren Retreat

Noddfa dawel arbennig yng nghalon hardd penrhyn Gŵyr yw Seren Retreat, gyda'i arfordir godidog a'i natur ddigyffwrdd. Mae gennym 23 erw o goedwig dderw hynafol a gweirgloddiau blodau gwyllt y gallwch ymlacio a dadflino ynddynt. Gadewch i straen bob dydd ddiflannu a chymerwch saib gyda'n henciliadau adnewyddu unigryw. Mae hefyd yn bosib i chi aros gyda ni ar sail gwely a brecwast pan nad ydym yn gweithredu rhaglen encilio. Rydym wedi'n hamgylchynu gan hanes a llên gwerin, gyda sawl castell, eglwys a safle hynafol i'w harchwilio. Mae ein gwestai'n gwerthfawrogi'r mynediad rhwydd i draethau hardd arfordiroedd de a gogledd Gŵyr, gyda chanol dinas Abertawe a phentref pysgota darluniadwy'r Mwmbwls gerllaw.

Ein hystafelloedd en-suite clyd yw'r lle perffaith i orffen eich diwrnod ym Mhenrhyn Gŵyr. P'un ai eich bod wedi bod yn ymlacio neu'n archwilio, bydd croeso cynnes a gwely cyfforddus. Deffrwch fel person newydd a mwynhewch frecwast Cymreig mawr neu un o'n brecwast arbennig i lysieuwyr.

Mwynhewch fod un cam yn agosach at natur a dewch i aros yn un o'n pebyll crwn Mongoleg arbennig. Mae ein pebyll crwn wedi'u lleoli ar ddôl breifat, sydd ag afon ei hun ac wedi'i hamgylchynu gan goedwig dderw hynafol. Gallwch hefyd drefnu i gael amrywiaeth o driniaethau a therapïau yn ystod eich cyfnod gyda ni er mwyn cael y profiad ymlaciol perffaith.

Designation

Gwely a brecwast

Cyfleusterau

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No No No No No No No No No No No No

Cyswllt

Cyfeiriad post

Seren Retreat
Bryncoch Farm
Gower
Swansea
Wales
SA2 7LB

www.serenretreat.com

E-bost

info@serenretreat.com

Ffoniwch ni

+44 (0)1792 371421

Adolygiadau

Croeso Cymru

Croeso Cymru

* * * *

Tariffau

  • Cyfanswm yr ystafelloedd 4
  • Prices (B&B per room, assuming twin/double occupancy) from £0.00

Hygyrchedd