Scamperholidays

Cwmni ar benrhyn Gŵyr sy'n cynnig gwersylla crand a moethus, yn wych i anifeiliaid anwes, yw Scamper Holidays.
Croeso Cymru
o Service Provider
i Approved
# 01792 202325 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Scamperholidays


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Maes chwarae i blant Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Sychwr gwallt Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Seibiannau byr ar gael Te / coffi yn yr ystafelloedd Dim smygu o gwbl Wi-Fi Visitor Information Point


Designation

Oes Arall a’r Oes a Fu


Cwmni gwersylla crand wedi'i leoli ar Benrhyn Gŵyr yw Scamper Holidays. Rydym yn cynnig gwyliau gwersylla crand sy'n hwyl ac yn llesol i deuluoedd, grwpiau a chyplau yn ne Cymru. Ein nod yw darparu profiadau gwyliau rhyfeddol i bob person sy'n dod i'n lleoliad gwersylla crand a moethus.
Wedi'i leoli yn nwy ardal eiconig o harddwch Gŵyr; y cyntaf yw Parc Carafanio a Gwersylla Pitton Cross, lle mae ein llety Cwt Bugail yn agos i fae enwog Rhosili (Pleidleisiwyd "Traeth gorau'r DU" a "(9fed Traeth Gorau'r Byd" gan TripAdvisor). Rydym yn cynnig gwyliau bythgofiadwy lle gallwch wir ymlacio a dadflino. O fwyta yn yr awyr agored i fanteisio ar y golygfeydd rhyfeddol; gyda'ch dec canopi personol, gallwch flasu'r byd y tu allan o'r tu mewn. Gan gynnwys lliwiau twym a meddal, a deunyddiau naturiol, mae ein Cytiau Bugail yn rhoi ymdeimlad tawel a chysurus i'ch gwyliau amhrisiadwy. Mae ein Cytiau Bugail hefyd yn cynnwys twymwyr effaith llosgwr pren, sy'n cynnig awyrgylch cynnes a chysurus beth bynnag yw'r tywydd.

Mae ein hail leoliad yng ngogledd Gŵyr ym Mharc Teithio a Gwersylla Kennexstone wedi'i leoli yng nghefn gwlad godidog ac mae'n 8 munud mewn car o fae hardd Llangynydd. Bydd ymweld â'n hail leoliad yn eich cyffroi i fentro i dirwedd hardd Penrhyn Gŵyr. Bydd ein safle yn Llangynydd yn rhoi cyfle i chi ymgyfarwyddo â natur lle gallwch anadlu aer y cefn gwlad wrth edmygu'r sêr yn awyr hardd y nos.

Yn Kennexstone mae gennym amrywiaeth o lety gwersylla crand o gytiau Tiki i gyfuniadau o gerbyd gwersylla a chwt. Chwilio am antur? - dyma'r lle delfrydol i chi fentro.

Croesewir anifeiliaid anwes ym mhob un o'n lleoedd gwersylla crand gan fod Penrhyn Gŵyr yn boblogaidd i berchnogion cŵn, gyda mynediad trwy'r flwyddyn ar lawer o'r traethau.

Scamper Holidays - y ffordd orau i brofi gwersylla crand gyda'ch anifeiliaid anwes yng Nghymru!

Cyfeiriad post:
Scamperholidays @ Pitton Cross, Rhossili

SA3 1PT

Rhif ffôn:
# 01792 202325   

Cyfeiriad e-bost:
@ enquiries@scampervanhire.co.uk

Gwefan:
W www.scamperholidays.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
o Service Provider
i Approved
Cyfanswm yr unedau: 19
Cysgu (isafswm): 1
Cysgu (uchafswm): 7
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £175.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Swansea Bay Tourism Award: Best Alternative Accommodation (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Alternative Accommodation (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Visitor Experience (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Best Visitor Experience (2014)

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.